Trasa pamätihodností

V roku 2009 bola mestským zastupiteľstvom na návrh vtedajšej poslankyne za mestskú časť Dovalovo, Zdenky Jurčovej, schválená

Trasa pamätihodností a významných miest v Dovalove
 • Kaplnka sv. Jána Nepomuckého s jeho výrokom „Blahoslavený – kto nezhrešil jazykom“
 • Budova základnej školy s pamätnou tabuľou
 • Pomník padlým občanom Dovalova v I. a II. svetovej vojne
 • Gašperíkova vila so záhradným altánkom, zvaným „filagória“ a Peniaštekov dom
 • Pamätná tabuľa významným rodákom na budove kultúrneho domu
 • Štyri pivničky pod kostolným vŕškom
 • Rímsko-katolícky kostol sv. Martina z Tours, národná kultúrna pamiatka, neskorá gotika, 2. polovica 13. storočia
 • Rodný dom J. N. Bobulu, staviteľa, politika (1844 – 1903)
 • Kostol Evanjelickej cirkvi a. v.  postavený v klasicistickom štýle v rokoch 1851-1857, oltár s obrazom Krista na Hore olivovej namaľoval Peter Bohúň
 • Vyšný koniec – cenné historické jaadro so zaujímavou urbanistickou štruktúrou – domy i sypárne
 • Kaplnka nad Dovalovom postavená v roku 1862 

 

Pri tejto príležitosti boli v obci na príslušných miestach umiestnené informačné tabule.

Pozrite, čo Vás čaká na Trase pamätihodností.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého s jeho výrokom „Blahoslavený – kto nezhrešil jazykom“ prícestná kaplnka so soškou svätca postavená obyvateľmi pravdepodobne v prvej polovici 18. storočia. Je umiestnená na začiatku obce, pri štátnej ceste vpravo vedúcej z Lipt.Hrádku smerom na Lipt. Kokavu. Okolo kaplnky je kvetinová výzdoba a zeleň.

Budova základnej školy s pamätnou tabuľou – od roku 2004 je škola vyradená zo siete základných škôl. Deti dochádzajú do školy do Liptovského Hrádku. Čo bude s budovou?

Pomník padlým občanom Dovalova v I. a II. svetovej vojne. Spomienka

 

    

Gašperíkova vila so záhradným altánkom, zvaným „filagória“ a Peniaštekov dom

 

     

Pamätná tabuľa významným rodákom na budove kultúrneho domu

 

 Štyri pivničky pod kostolným vŕškom

 

Rímsko-katolícky kostol sv. Martina, národná kultúrna pamiatka – ranogotické jadro objektu pochádza z druhej polovice 13. storočia. Detail interiéru

 

Rodný dom Jána Nepomuka Bobulu, staviteľa, politika (1844 – 1903)

 

Kostol evanjelickej cirkvi a.v. v Dovalove – postavený v klasicistickom štýle v rokoch 1851-1857, oltár s obrazom Krista na Hore olivovej namaľoval Peter Bohúň.

 

     

Vyšný koniec – cenné historické jadro so zaujímavou urbanistickou štruktúrou – domy i sypárne

 

Kaplnka nad Dovalovom postavená v roku 1862

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk