Publikácie

Dejiny obce Liptovská KokavaVÍTEK, Peter. Dejiny obce Liptovská Kokava. Liptovská Kokava: Obec Liptovská Kokava, 2019. ISBN 978-80-570-0960-3

    Kniha, ktorá s Dovalovom na prvý pohľad nemá veľa spoločného, prináša v jej úvode nové historické súvislosti aj ňom. S jeho narastajúcim významom v 15. storočí poddaní Hrádockého panstva severovýchodne od Dovalova založili novú osadu s príznačným názvom Malý Doval. Po viacnásobnom upadnutí či vyrabovaní na troskách pôvodnej osady bola v rokoch 1554 – 1580 postavená nová osada s prispením poddaných z Dovalova a na podnet nových hradných pánov Balašovcov, ktorí si v Kokave zriadili, alebo obnovili majer.
    Druhé doplnené vydanie publikácie o 550-ročných dejinách Liptovskej Kokavy vychádza po 19 rokoch od prvej publikácie, ktorá sa tešila výraznej pozornosti nielen rodákov, či obyvateľov obce, ale aj mnohých ďalších bádateľov a záujemcov o dejiny regiónu Liptov.

 

Ján GašperíkGAŠPERÍK, Juraj a Zuzana JURÍČKOVÁ. Ján Gašperík ― Život a dielo. Liptovský Hrádok: Mesto Liptovský Hrádok, 2019.

    Publikácia je venovaná nášmu rodákovi JUDr. Jánovi Gašperíkovi (1876 ― 1949). Cieľom autorov bolo predstaviť Jána Gašperíka verejnosti nielen ako zakladateľa a prvého predsedu celoslovenského včelárskeho spolku, ale aj ako všestranne vzdelaného národovca, ktorý sa angažoval v celospoločenskom dianí. Zvlášť zaujímavé sú časti knihy venované jeho blízkemu priateľstvu s ThDr. Jánom Lajčiakom, ale aj doteraz nepublikované informácie k fungovaniu jeho penziónu v Michalovskej doline, k jeho rodine v Dovalove, začiatkom Slovenskej filharmónie, či k obdobiu II. svetovej vojny. Význam celoživotného diela Dr. Jána Gašperíka v prospech slovenského včelárstva ocenila aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ktorá mu 17. augusta 2019 udelila cenu ministra in memoriam.

 Kniha Ján Gašperík – Život a dielo je v predaji na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku.

 

Z minulosti DovalovaVÍTEK, Peter a Miroslav MARTINICKÝ. Z minulosti Dovalova 1396 ― 1945. Liptovský Hrádok: Mesto Liptovský Hrádok, 2010. ISBN 978-80-970559-1-2

Po vydaní knihy „Významné osobnosti hradného a komorského panstva v Liptovskom Hrádku“, prichádza v poradí už tretie voľné pokračovanie historických análov, ktoré je tentokrát venované dejinám Dovalova. Dejinám, ktoré sú úzko zviazané s dejinami osady Belsko a Novým Hradom.
Dejiny Dovalova sú obdarované neuveriteľne štedrým prírodným, kultúrnym a historickým potenciálom a ľudskými zdrojmi, unikátnych a osobitých foriem života, s priamou väazbou na tradície lesníctva, obchodu, ťažby a spracovania dreva, podhorských a horských poľnohospodárskych aktivít a remesiel s tým spojených.
Autori venujú priestor, okrem najstarších dejín, cirkevným a školským dejinám, ktoré zohrávali v hstórii Dovalova azda najdôležitejšiu úlohu. Dovalovskí predkovia zohrali veľmi pozitívnu a dôstojnú úlohu v revolučných časoch 1848 ― 1849, v období prvej a druhej svetovej vojny. Je to pestrá história, niekedy možno až osobných osudov, ktoré vydávajú svedectvo, že v žití s čarokrásnou prírodou pri Belej žili a žijú obyvatelia, ktorí sú priateľskí, pracovistí, vzdelaní a moderní, avšak pyšní na svoje korenea dedičstvo predkov. 

― Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku

Kniha Z minulosti Dovalova 1396 ― 1945 je v predaji na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku.

 

Ján Nepomuk BobulaPETRO, Ladislav. Ján Nepomuk Bobula (1844 ― 1903): Život a dielo. Budapešť: Slovenská samospráva 6.obv., 2009. ISBN 978-963-06-7867-4

    Slovensko-maďarská publikácia je venovaná životu a dielu dovalovského rodáka Jána N. Bobulu  – staviteľa budapeštianskych palácov na Andrassyho bulvári, budovy Uhorského parlamentu, budapeštianskej opery, prvej budovy Matice slovenskej v Martine a iných významných stavieb v Uhorsku. Okrem toho pôsobil aj ako publicista či politik. Zároveň mu bolo udelené aj čestné občianstvo Budapešti in memoriam.

 

Diplomová prácaSZISZÁKOVÁ, Sandra. Politické aktivity Jána Nepomuka Bobulu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút histórie. 2014.
 

 

 

Slovenská ľudová architektúra.KRIVOŠOVÁ, Janka. Slovenská ľudová architektúra. Bratislava: Trio Publishing, 2013. ISBN 978-808-955-240-5

 

 

 

Evanjelické kostoly na Slovensku.KRIVOŠOVÁ, Janka et. al. Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský MikulášTranoscius, 2001. ISBN 807-140-213-3

 

 

 


 

Kalendáre, pohľadnice

Pohľadnica pri príležitosti 620. výročia

Pohľadnica vydaná pri príležitosti 620. výročia od prvej písomnej zmienky v roku 2016.

Autori fotografií: J. Ambrózová, Z. Jurčová, M. Macík, Vydavateľ: MsÚ Liptovský Hrádok

 

 

Titulná strana kalendára

Dovalovo ― nástenný kalendár na rok 2016

Prvý kalendár vydaný Mgr. Ivanom Malárikom, autorom fotografií, s citátmi vybranými Zdenkou Jurčovou.

Ďalšie publikácie

Vynechať nemožeme literárnu tvorbu dovalovských rodákov, o ktorej sa dozviete viac v sekcii Osobnosti.

Obsah k príležitosti 620. výročia od prvej písomnej zmienky o Dovalove pravidelne pripravujeme v Hrádockom spravodajstve od januára 2016. Prečítať >

Mestská knižnica

Logo MK

Beletria, náučná a regionálna literatúra, čitáreň, verejný internet či detská literatúra k dispozícií v pracovných dňoch.

Facebook knižnice >

Anketa

Čítanie uprednostňujem

Celkový počet hlasov: 36

Inzercia

Chcete darovať nepotrebné knihy? Uverejnite si tu inzerát.

 

Zo života mestskej časti

25.02.2020 12:00
Kniha, ktorá s Dovalovom na prvý pohľad nemá veľa spoločného, prináša v jej úvode nové historické...
26.12.2019 18:00
Neprofesionálny divadelný súbor Atak 9 odohral premiéru situačnej komédie pod názvom Ja a ty alebo...
17.11.2019 10:00
Evanjelický a. v. cirkevný a. v. v Dovalove Vás 17. novembra 2019 pri príležitosti 30. výročia od...
19.10.2019 15:00
Poďakovanie za úrodu a prijatie jubilantov sa uskutočnilo o 15:00 v Kultúrnom dome v...
30.09.2019 07:30
Dňa 30. septembra 2019 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk