Erb mesta Liptovský Hrádok

Voľby do orgánov samosprávy obcí
10. november 2018

Výsledky volieb

Volebná účasť Primátor mesta Liptovský Hrádok Poslanci za m. č. Dovalovo
47,68 % celkovo v Lipt. Hrádku Branislav Tréger (2831 hlasov) Pavol Košík (264 hlasov)
Roman Hapčo (190 hlasov)

Stiahnuť zápisnicu s kompletnými výsledkami

Zdroj: Štatistický úrad SR, Mestská volebná komisia v Liptovskom Hrádku a TV Liptovský Hrádok


 

Všeobecné informácie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Miestna volebná komisia v Liptovskom Hrádku zaregistrovala dňa 18.09.2018 pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 nasledovných kandidátov na primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku.

Kandidáti na primátora mesta Liptovský Hrádok
 1. Miroslav Bodík, Mgr., 56 r., učiteľ, Sloboda a solidarita*
 2. Jaroslav Jurčo, 46 r., živnostník, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 3. Branislav Tréger, Mgr., PhD., 56 r., primátor mesta, nezávislý kandidát
*Kandidát sa 18.10.2018 vzdal kandidatúry.
 
Kandidáti na poslancov MsZ za m. č. Dovalovo (volebný obvod č. 1)
 1. Roman Hapčo, Mgr., 28 r., korporátny cenový kontrolór, nezávislý kandidát
 2. Jaroslav Jurčo, 46 r., živnostník, Kotleba  ľudová strana naše Slovensko
 3. Milan Jurčo, 61 r., SZČO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
 4. Pavol Košík, 45 r., podnikateľ, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 5. Libuša Števčeková, 53 r., učiteľka materskej školy, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 6. Ivo Vrbičan, Ing., 52 r., stavebný inžinier,  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

Vo volebnom obvode sa volí primátor a 2 poslanci vo volebnej miestnosti v Kultúrnom dome (Dovalovo 462) v čase od 7:00 do 22:00.

Predstavenie všetkých kandidátov v Mesačníku mesta č. 11/2018


Informácie na tejto stránke sú prevzaté s oficiálnej webovej stránky mesta Liptovský Hrádok s ohľadom na mestskú časť Dovalovo. Kandidátom na primátora mesta a poslancov MsZ, ktorí sa vo svojom volebnom programe venovali m. č. Dovalovo, sme ponúkli možnosť uverejniť svoj volebný program na tejto stránke.