Komisia mestského zastupiteľstva pre mestskú časť Dovalovo

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je orgánom samosprávy mesta. MsZ je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Kompetencie MsZ definujú §24 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Vo volebnom období 2018 – 2022 mestskú časť Dovalovo v MsZ zastupujú 2 poslanci.

Mestskí poslanci pre m. č. Dovalovo
Košík Pavol
  • kandidoval za koalíciu ciu SMER-SD, SNS
Hapčo Roman, Mgr.
  • kandidoval ako nezávislý

Viac o mestskom zastupiteľstve >

Komisie mestského zastupteľstva Liptovský Hrádok 2018 – 2022
Bude doplnené po 13.12.2018, kedy sa uskutoční najbližšie povolebné zasadnutie MsZ.
Komisia pre m. č. Dovalovo

Bude doplnené po 13.12.2018, kedy sa uskutoční najbližšie povolebné zasadnutie MsZ.

Zápisnice zo zasadnutí komisií >Informácie na tejto stránke sú prevzaté s oficiálnej webovej stránky mesta Liptovský Hrádok.