Kancelária Mestského úradu pre mestskú časť Dovalovo

Kompetencie mestského úradu definuje §16 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení. Kanceláriu pre m. č. Dovalovo nájdete v Mestskom úrade, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok.

Mestský úrad a námestie LH

Úradné hodiny pre styk s verejnosťou
Utorok 7:00 – 11:00 12:00 – 15:00
V kancelárii vybavíte
  • potvrdenia o trvalom pobyte
  • výber miestneho poplatku za komunálny odpad
  • vyhlásenia v mestskom rozhlase
  • povolenia na ambulantný predaj a výber poplatku
  • výber daní z nehnuteľností a daní za psy, prihlásenia/odhlásenie psa do/z evidencie, oslobodenie majiteľa psa od poplatku
Vybavuje

Kapitáňová Ivana, Mgr.
Tel: 044 5222 925
E-mail: kapitanova(zavinac)hradok.net
Mobil: 0907 835 945

Príslušník Mestskej polície pre m. č. Dovalovo

Od 1.10.2016 je „Poznaj svojho policajta“ novým mottom Mestskej polície (MsP) v Liptovskom Hrádku. 

Za týmto účelom MsP vytvorila tzv. rajonizáciu mesta Liptovský Hrádok a mestskej časti Dovalovo. Celkovo bolo vytvorencýh 7 rajónov a ku každému rajónu bol pridelený jeden policajt, ktorý zodpovedá za pridelené územie. Vytvorené rajóny kopírujú volebné obvody v rámci mesta, čím MsP chce dosiahnuť lepšiu spoluprácu a komunikáciu policajta s poslancami za jednotlivé obvody pri riešení ich požiadavie.

Tiesňové volanie: 159
Stredisko registrácie poplachov: 044/5202 112, 044/5222 313
E-mail: marek.murin(zavinac)lhr.sk

V pridelenom území zodpovedný príslušník MsP zodpovedá za bezpečnostnú situáciu jemu zverenej prímestskej časti, sídliskového celku, obytného súboru, ulice. Obchôdzkovú službu v tejto časti bude vykonávať spravidla pešo s cieľom nadväzovania a prehlbovania kontaktu s občanmi, zisťovania a riešenia vzniknutých problémov, vybavovaním ich podnetov a pripomienok. Svoje návrhy na zlepšenie bezpečnostnej situácie (preventívne aktivity), prípadne podnety a pripomienky od občanov následne nahlási náčelníkovi MsP, ktorý zabezpečí prijatie adekvátnych opatrení.

MsP žiada občanov o spätnú väzbu, do akej miery sa jej vytýčené ciele darí napĺňať v praxi.Informácie a fotografie na tejto stránke sú prevzaté s oficiálnej webovej stránky mesta Liptovský Hrádok.
Foto MsÚ a námestie F. Wisnera: Patrik Kunec, Wikipédia