Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v Dovalove

21.02.2019 12:00

Na svojom pravidelnom zasadnutí sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku tentoraz nestretli v zasadačke mestského úradu, ale netradične v priestoroch kultúrneho domu v mestskej časti Dovalovo.

Zasdnutie MsZ

Foto: Michal Paška

„Poslancov sme chceli oboznámiť so stavom kultúrneho domu. Ako sa vraví, lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Pripravujeme investície aj v tomto zariadení, preto sme zvolili takúto „výjazdovú“ formu nášho zasadnutia,“ ozrejmil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. 

Poslanci vo štvrtok 21. 2. 2019 odsúhlasili do funkcie náčelníka mestskej polície Mareka Murína (podrobnejšie o tom v samostatnom článku mesčníka). Súhlasili tiež s tým, aby primátor Branislav Tréger i prednosta mestského úradu Ján Kazár naďalej zastupovali mesto v orgánoch Liptovskej vodárenskej spoločnosti. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie dve správy, ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta Iveta Jurečková: o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský Hrádok za rok 2018 a o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Liptovský Hrádok. 

Návrh na prenájom a následný odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Liptovský Hrádok formou verejnej obchodnej súťaže a podmienok verejnej obchodnej súťaže dostal od poslaneckého zboru tiež zelenú. „Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite medzi ul. J. D. Matejovie a arborétom zo západnej strany polikliniky,“ povedal Peter Popelka z Referátu správy majetku mesta Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Schválené boli aj zásady odmeňovania poslancov. Tí zobrali na vedomie aj správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Liptovský Hrádok i Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Liptovský Hrádok počas volebnej kampane. 

Primátor informoval o zmene organizačného poriadku mestského úradu v Liptovskom Hrádku. „Dve pracovné pozície sa vytvorili na novozriadenom Útvare prevádzky športovísk mesta. Postupne budeme pridávať športoviská pod seba. Našim cieľom je, aby najmä mládež mala vytvorené čo najoptimálnejšie podmienky na trávenie voľného času,“ ozrejmil Branislav Tréger.

Príspevok je prevzatý z Mesačníka mesta Liptovský Hrádok, s. 2, č. 3/2019, ročník XXVIII.

Dozvedieť sa viac o práci Komisie za m. č. Dovalovo >

Občianske fórum

29.02.2020 07:00
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00...
28.10.2019 12:00
V Dome kultúry v mestskej časti Dovalovo už bol najvyšší čas vymeniť pôvodné drevené okná za nové a...
21.02.2019 12:00
Na svojom pravidelnom zasadnutí sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku tentoraz...
08.02.2019 12:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá,...
20.12.2018 12:00
Tatranská riečka Belá svojou dravosťou, bohatstvom rýb či možnosťami raftovania je považovaná za...
25.10.2018 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
02.09.2018 12:00
S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského...
20.07.2018 12:00
Rok čo rok čelíme v našej obci zvýšenému riziku povodní v blízkosti toku Dovalovca, ale aj časti...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk