Spišská diecéza má osem nových kňazov a štyroch diakonov

15.06.2019 12:00

Od soboty 15.6.2019 Pán Boh požehnal Spišskú diecézu ôsmimi novými kňazmi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil v katedrále v Spišskej Kapitule osem novokňazov:

Novokňazi

dp. Šimona BOCKA z Valaskej Dubovej (kaplán v Kežmarku)

dp. Antona DURČÁKA z Novote (kaplán v Spišskej Novej Vsi)

dp. Adama KONKOĽA z Novej Ľubovne (kaplán v Poprade)

dp. Milana LUPTÁKA z Liptovských Sliačov (kaplán v Liptovskom Mikuláši)

dp. Patrika MITURU z Vlkoviec (kaplán v Levoči)

dp. Miroslava MUDRÍKA z Humenného (kaplán v Námestove)

dp. Andreja ONDREJKU z Liptovských Sliačov (kaplán v Dolnom Kubíne)

dp. Martina TEŠLU zo Starej Ľubovne (kaplán v Trstenej)

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka novým kňazom otcovsky kládol na srdce: 

Štefan Sečka

„Drahí synovia, ako duchovní pastieri sa zaujímajte o svojich veriacich, buďte im nablízku, usilujte sa rozumieť ich problémom (...) svojím slovom a príkladom predkladajte veriacim zdravú náuku Cirkvi, chráňte ich pred pohoršením a hriechom. Kňazskou vysviackou vás neposielam do farností našej diecézy, aby ste ohlasovali seba, ale aby ste, ako moji spolupracovníci, ohlasovali jedine Ježiša Krista a jeho evanjelium. (...) Nech Vám nechýba odvaha a láska. Preto si neustále udržiavajte životodarné spojenie s Ježišom Kristom, dobrým Pastierom, a to predovšetkým každodenným zbožným slávením Eucharistie, adoráciou, modlitbou, čítaním Svätého písma, pravidelnou svätou spoveďou a skutkami sebazaprenia za seba i za vašich veriacich a nezabúdajte budovať a rozvíjať úprimné kňazské spoločenstvo...“

Štyria vysvätení diakoni

Vo štvrtok 13.6.2019, na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza sa v spišskej katedrále slávila diakonská vysviacka. Vysvätení boli štyria noví diakoni pre Spišskú diecézu:

dp. Peter KALIS z Lesnice

dp. Marek PUŠKAŠ z Jakubovej Vole

dp. Tomáš RUŠIN z Vlkoviec

dp. Štefan ŠTELLMACH z Novej Ľubovne. 

Ich svätiteľ, emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, zvlášť im v homílii zdôraznil:  

Andrej ImrichDo infikovaného sveta budete poslaní ohlasovať Krista. Máme veľkú obavu, aby táto nákaza nezasiahla a nezničila raz aj vašu kňazskú identitu. Aj napriek tomu, že sa o vás bojíme, uvedomujeme si, že do sveta musíte ísť, lebo vás tam posiela sám Kristus, aby ste ohlasovali evanjelium. V tejto obave však vkladáme nádej do Ježišovej modlitby, ktorý aj za vás sa takto prihovára k Nebeskému Otcovi: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. (Jn 17, 15). (...) Choďte do sveta, svet vás potrebuje, ale len tam, kde Vás posiela Kristus a správajte sa tak, ako si to želá Kristus. A malomocenstvo sveta vám neublíži.

Zdroj: Spišské biskupstvo

Zo života Katolíckej cirkvi

08.01.2017 16:00
Zdroj: Slovo TV Viac o minulých aj nasledujúcich Chválach sa dozviete tu: Mládež pre Krista –...
25.11.2016 17:00
Kostol Patronát Dátum odpustovej slávnosti Liptovská Kokava sv....
22.10.2016 09:00
SMIŽANY. Srdečne vás pozývame na diecéznu púť rodín v mimoriadnom Roku milosrdenstva a na sviatok...
26.07.2016 12:00
Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016. Oficiálna príprava...
20.09.2015 12:00
 BRATISLAVA. Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom...
15.09.2015 12:00
Pre koho je púť určená? Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne...
30.08.2015 11:00
Počas svojho pravidelného pobytu v Račkovej doline nás 30. augusta 2015 navštívil spevokol zložený...
08.07.2015 12:00
V  nedeľu 5. júla 2015 o 11:00 v kostole sv. Martina v Dovalove, na sviatok sv. Cyrila a...
01.01.2015 12:00
Čo je cieľom NSM? Cieľom NSM je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť...
16.12.2014 17:00
V rámci cyklu koncertov vážnej hudby v Liptove – Wisnerove dni – odzneli v rímsko-katolíckom...
30.07.2014 13:00
Rekonštrukcia chodníkov ku kostolu a cintorínu bola dokončená v lete 2014. Autor...
30.07.2014 12:00
Rekonštrukcia kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v júli 2014
<< 1 | 2

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk