Spišská diecéza má osem nových kňazov a štyroch diakonov

15.06.2019 12:00

Od soboty 15.6.2019 Pán Boh požehnal Spišskú diecézu ôsmimi novými kňazmi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil v katedrále v Spišskej Kapitule osem novokňazov:

Novokňazi

dp. Šimona BOCKA z Valaskej Dubovej (kaplán v Kežmarku)

dp. Antona DURČÁKA z Novote (kaplán v Spišskej Novej Vsi)

dp. Adama KONKOĽA z Novej Ľubovne (kaplán v Poprade)

dp. Milana LUPTÁKA z Liptovských Sliačov (kaplán v Liptovskom Mikuláši)

dp. Patrika MITURU z Vlkoviec (kaplán v Levoči)

dp. Miroslava MUDRÍKA z Humenného (kaplán v Námestove)

dp. Andreja ONDREJKU z Liptovských Sliačov (kaplán v Dolnom Kubíne)

dp. Martina TEŠLU zo Starej Ľubovne (kaplán v Trstenej)

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka novým kňazom otcovsky kládol na srdce: 

Štefan Sečka

„Drahí synovia, ako duchovní pastieri sa zaujímajte o svojich veriacich, buďte im nablízku, usilujte sa rozumieť ich problémom (...) svojím slovom a príkladom predkladajte veriacim zdravú náuku Cirkvi, chráňte ich pred pohoršením a hriechom. Kňazskou vysviackou vás neposielam do farností našej diecézy, aby ste ohlasovali seba, ale aby ste, ako moji spolupracovníci, ohlasovali jedine Ježiša Krista a jeho evanjelium. (...) Nech Vám nechýba odvaha a láska. Preto si neustále udržiavajte životodarné spojenie s Ježišom Kristom, dobrým Pastierom, a to predovšetkým každodenným zbožným slávením Eucharistie, adoráciou, modlitbou, čítaním Svätého písma, pravidelnou svätou spoveďou a skutkami sebazaprenia za seba i za vašich veriacich a nezabúdajte budovať a rozvíjať úprimné kňazské spoločenstvo...“

Štyria vysvätení diakoni

Vo štvrtok 13.6.2019, na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza sa v spišskej katedrále slávila diakonská vysviacka. Vysvätení boli štyria noví diakoni pre Spišskú diecézu:

dp. Peter KALIS z Lesnice

dp. Marek PUŠKAŠ z Jakubovej Vole

dp. Tomáš RUŠIN z Vlkoviec

dp. Štefan ŠTELLMACH z Novej Ľubovne. 

Ich svätiteľ, emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, zvlášť im v homílii zdôraznil:  

Andrej ImrichDo infikovaného sveta budete poslaní ohlasovať Krista. Máme veľkú obavu, aby táto nákaza nezasiahla a nezničila raz aj vašu kňazskú identitu. Aj napriek tomu, že sa o vás bojíme, uvedomujeme si, že do sveta musíte ísť, lebo vás tam posiela sám Kristus, aby ste ohlasovali evanjelium. V tejto obave však vkladáme nádej do Ježišovej modlitby, ktorý aj za vás sa takto prihovára k Nebeskému Otcovi: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. (Jn 17, 15). (...) Choďte do sveta, svet vás potrebuje, ale len tam, kde Vás posiela Kristus a správajte sa tak, ako si to želá Kristus. A malomocenstvo sveta vám neublíži.

Zdroj: Spišské biskupstvo

Zo života Katolíckej cirkvi

15.06.2019 12:00
Od soboty 15.6.2019 Pán Boh požehnal Spišskú diecézu ôsmimi novými kňazmi. Spišský diecézny biskup...
06.03.2019 12:00
Veľká noc, Veľkonočné sviatky alebo Pascha (novogr. πάσχα – pascha, z hebr. פסח – pesach) je...
21.02.2019 12:00
V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej...
31.12.2018 23:45
Ježiš povedal ľudu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto...
16.11.2018 08:00
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa od 16. do 18. novembra 2018 uskutoční V. ročník...
03.10.2018 18:00
    Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba biskupa spoznať duchovný, mravný,...
18.01.2018 12:00
Hľadanie jednoty po celý rok Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na...
08.01.2018 14:30
VAŽEC. V sobotu 6. januára 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Otcovej Stodole vo Važci....
25.11.2017 08:00
Kostol Patronát Dátum odpustovej slávnosti Liptovská Kokava sv....
11.11.2017 12:00
11. november 2016 – 11. november 2017 Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. spišský diecézny...
10.09.2017 10:00
Po 4 rokoch sa v našej susednej farnosti Liptovský Hrádok opäť konala slávnosť birmovania....
12.08.2017 11:00
Kostol sv. Antona v Spišskej Belej Miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s Farským...
18.06.2017 09:30
Prvé sväté príjmanie detí sa uskutočnilo v nedeľu 4. júna počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého...
26.05.2017 08:00
Chceš zažiť ZÁBAVU a niečo sa aj naučiť o miništrantskej SLUŽBE? …tak príď na Miništranský deň...
1 | 2 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk