Obdobie rokov 2014 – 2018 očami našich poslancov MsZ

02.09.2018 12:00

S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského zastupiteľstva priestor na rekapituláciu svojej služby občanom. Svoje pôsobenie hodnotia aj dvaja poslanci za Dovalovo (volebný obvod č. 1).

Libuša ŠtevčekováLibuša Števčeková

poslankyňa mestského zastupiteľstva

Moje funkčné obdobie, ako poslankyne za mestskú časť Dovalovo sa po- maly blíži ku koncu. Žiada sa mi zamyslieť sa nad uplynulým obdobím a bilancovať. V prvom rade mi išlo o požiadavky a záujmy občanov Dovalo- va. Samozrejme nik nemôže robiť sám, aby niečo dokázal, a pracovný tím je veľmi dôležitý. Mala som šťastie na dobrých a ústretových ľudí okolo seba. V prvom rade p. poslanca Jána Porubäna. Vždy sme ťahali za jeden povraz aj spolu s členmi komisie, ktorí pracovali naozaj s plným nasadením (Z. Vlčko-

vá, J. Hus, P. Košík, J. Papaj a I. Kapitáňová). Ďakujem im veľmi pekne. Veľa vecí sa podarilo, niektoré sa nepodarili (niekedy to je o financiách, inokedy o prioritách), ale to čo sa podarilo zveľadiť a vybudovať, je aj zásluhou poslaneckého zboru a vedenia mesta L. Hrádok, ktorí boli voči nám lojálni a nedelili zvlášť Hrádok a zvlášť Dovalovo. Brali to tak, že ak potrebujeme, budujme a to je veľmi dôležité pri spoločnej práci. Všetkým nám išlo o jedno. Spokojnosť obča- nov. V Dovalove sme sa zameriavali okrem investičných vecí, ktoré sú potrebné, aj na kultúrny a spoločenský život. Je dôležité, aby sa občania stretli, zasmiali, porozprávali. Aby to v Dova- love "žilo" Veľa pekných vecí sme spoločne vytvorili. Na stretnutiach komisie sme tiež vnímali postrehy a pripomienky občanov a snažili sme sa ich interpelovať na zasadnutiach MsZ. Inves- tičné a kultúrne akcie spomenul p. Porubän vo svojom článku. Nebudem sa preto opakovať, ale teší ma, že za posledné obdobie sa opravili niektoré ulice, zeleň pri KD a pomníku, vymenili sa okná na KD (aspoň časť) a snáď sa podarí do konca volebného obdobia aj urobiť odvodnenie cesty prostredníctvom kanála na Vyšných hriadkach. Na záver mi dovoľte, vážení spoluobčania, poďakovať aj vám, za prejavenú dôveru, ktorú som sa snažila nesklamať a robiť veci podľa svojho najlepšieho svedomia. Sme tu predsa pre vás, hájime vaše záujmy.

 
Ján PorubänJán Porubän

poslanec mestského zastupiteľstva

Milí spoluobčania, v roku 2010 som dostal Vašu dôveru a Vašimi hlasmi som bol zvolený za poslanca MsZ. To isté sa stalo aj v r. 2014. Spolu s kolegyňou L. Števčekovou a členmi našej komisie (5 členov) za mestskú časť Dovalovo sa schádzame jeden krát mesačne, kde riešime problémy, tie potom predkla- dáme na zasadnutiach MsZ. Podarilo sa nám presadiť zrekonštruovanie ul. Slnečnej, skrášlilo sa okolie pamätníka, prebehla úprava výtlkov na jednotli- vých uliciach. V súčasnosti prebiehajú úpravy pri KD a na námestí, pripravená je oprava ul. Družstevnej a odkanalizovanie kanála na Vyšných Hriadkach. Pravidelne pokraču- jeme v už začatých tradíciách (Sadenie mája, Stretnutie s jubilantami, Deň matiek, Poďakovanie za úrodu a iné). Nepodarilo sa nám presadiť úpravu kanála po pravej strane cesty smerom na L. Kokavu, úpravu Dovalovca a Belej (tu sa jedná o neochotu zo strany Povodia Váhu), oplotenie cintorína, multifunkčné ihrisko, kanál na Vyšnom konci a i. Mrzí nás, že sme prišli o futbalové ihrisko na Trávnikách. Problémov je vždy dosť, všetko je však závislé od financií. Spolupráca s poslancami MsZ ako aj s pracovníkmi MsÚ bola vždy korektná a myslím si, že sme vždy správ- ne rozhodovali a hlasovali tak, aby to bolo v prospech našej mestskej časti a mesta.

Zdroj: Mesačník mesta Liptovský Hrádok, 7/2018, str. 2 resp. 9/2018 str. 2

Občianske fórum

29.02.2020 07:00
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00...
28.10.2019 12:00
V Dome kultúry v mestskej časti Dovalovo už bol najvyšší čas vymeniť pôvodné drevené okná za nové a...
21.02.2019 12:00
Na svojom pravidelnom zasadnutí sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku tentoraz...
08.02.2019 12:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá,...
20.12.2018 12:00
Tatranská riečka Belá svojou dravosťou, bohatstvom rýb či možnosťami raftovania je považovaná za...
25.10.2018 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
02.09.2018 12:00
S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského...
20.07.2018 12:00
Rok čo rok čelíme v našej obci zvýšenému riziku povodní v blízkosti toku Dovalovca, ale aj časti...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk