Obdobie rokov 2014 – 2018 očami našich poslancov MsZ

02.08.2018 12:00

S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského zastupiteľstva priestor na rekapituláciu svojej služby občanom.

Ján PorubänJán Porubän 

poslanec mestského zastupiteľstva za VO č. 7 (Dovalovo)

Milí spoluobčania, v roku 2010 som dostal Vašu dôveru a Vašimi hlasmi som bol zvolený za poslanca MsZ. To isté sa stalo aj v r. 2014. Spolu s kolegyňou L. Števčekovou a členmi našej komisie (5 členov) za mestskú časť Dovalovo sa schádzame jeden krát mesačne, kde riešime problémy, tie potom predkla- dáme na zasadnutiach MsZ. Podarilo sa nám presadiť zrekonštruovanie ul. Slnečnej, skrášlilo sa okolie pamätníka, prebehla úprava výtlkov na jednotli- vých uliciach. V súčasnosti prebiehajú úpravy pri KD a na námestí, pripravená je oprava ul. Družstevnej a odkanalizovanie kanála na Vyšných Hriadkach. Pravidelne pokraču- jeme v už začatých tradíciách (Sadenie mája, Stretnutie s jubilantami, Deň matiek, Poďakovanie za úrodu a iné). Nepodarilo sa nám presadiť úpravu kanála po pravej strane cesty smerom na L. Kokavu, úpravu Dovalovca a Belej (tu sa jedná o neochotu zo strany Povodia Váhu), oplotenie cintorína, multifunkčné ihrisko, kanál na Vyšnom konci a i. Mrzí nás, že sme prišli o futbalové ihrisko na Trávnikách. Problémov je vždy dosť, všetko je však závislé od financií. Spolupráca s poslancami MsZ ako aj s pracovníkmi MsÚ bola vždy korektná a myslím si, že sme vždy správ- ne rozhodovali a hlasovali tak, aby to bolo v prospech našej mestskej časti a mesta.

Zdroj: Mesačník mesta Liptovský Hrádok, 7/2018, str. 2

Občianske fórum

02.08.2018 12:00
S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského...
20.07.2018 12:00
Rok čo rok čelíme v našej obci zvýšenému riziku povodní v blízkosti toku Dovalovca, ale aj časti...
21.04.2018 15:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá. Aj...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko +421 908 023 084 info(zavinac)dovalovo.sk