V Hybiach predstavili knihu o Hybskej lesnej železnici

30.11.2018 17:00

V piatok 30. novembra 2018 sa v priestoroch obecnej knižnice na Obecnom úrade v Hybiach uskutočnilo predstavenie monografie mladého liptovského historika Mgr. Michala Jároša.

Obálka knihyHybská lesná železnica je monografiou venovanou jednej z najmladších úzkorozchodných železníc, ktorej príbeh sa odohráva na pozadí zložitých hospodárskych vzťahov a života miestneho obyvateľstva pod Tatrami v období prvej Slovenskej republiky. 

Tému sleduje od prvotného podnetu – veternej smršte v jeseni 1941, cez výstavbu železnice v rokoch 1942 – 1943, až po jej likvidáciu v roku 1944. Objasňuje vzťahy a pozadie zúčastnených strán – Slovenská papiereň, úč. spol. v Ružomberku a Spolok bývalých urbárnikov v Hybiach – dotýka sa hospodárskych problémov papierenského a celulózového priemyslu a zachytáva spomienky pamätníkov v kontexte ich vlastného pôsobenia. Práve orálna história v kombinácii s písomnými prameňmi a obrazovým materiálom umožňujú uchopiť tému hneď z niekoľkých uhlov pohľadov. 

Monografia je príspevkom k dejinám hospodárstva, lesných dopravných prostriedkov, ale aj k regionálnym dejinám Liptova. K autenticite prispievajú historické fotografie a dobové zábery, ktoré sú súčasťou krátkeho filmového dokumentu Fedora Polóniho v prílohe knihy.

Krátko o autorovi

Mgr. Michal Jároš (nar. 1991) je absolventom bakalárskeho štúdia v odbore archívnictvo (2012) a magisterského štúdia v odbore história (2015) na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 na fakulte pôsobí ako doktorand v sekcii pomocných vied historických a archívnictva. Zameriava sa na spoločenské, cirkevné a hospodárske dejiny severoslovenského podtatranského regiónu Horný Liptov. Hybská lesná železnica je jeho treťou publikáciou, ktorú zakúpite vo viacerých online kníhkupectvách.

Zo života mestskej časti

22.04.2019 12:00
Mestský úrad Liptovský Hrádok každoročne pri príležitosti Dňa Zeme organizuje jarné upratovanie, ku...
18.03.2019 07:30
Dňa 18. marca 2019 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
03.03.2019 12:00
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk