Kánonická vizitácia rímskokatolíckej farnosti Dovalovo

03.10.2018 18:00

Slávenie sv. omše    Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba biskupa spoznať duchovný, mravný, kultúrny i materiálny život farnosti, aby mohol následne poslúžiť farárovi i veriacim otcovskou radou na zdokonalenie vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť, ako spoločenstvo veriacich v Krista pod vedením farára, funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu.

    3. októbra 2018 navštívil biskup Spišskej diecézy Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. pri príležitosti kánonickej vizitácie farské spoločenstvo veriacich Dovalova, Liptovskej Kokavy a Pribyliny. Otca biskupa sprevádzal jeho kancelár. S požehnaním a svätým prijímaním prišli i do domu starých a chorých našej farnosti. O 17:00 hod. sa konala slávnostná svätá omša vo farskom kostole sv. Martina, patróna farnosti i celej Spišskej diecézy. V priateľskej, uvoľnenej atmosfére po jej skončení nasledovala krátka diskusia. Na záver sa veriaci spoločne pomodlili modlitbu Anjel Pána a otec biskup sa rozlúčil a udelil požehnanie. 

    Tešili sme sa z prítomnosti otca biskupa. Sme vďační za nášho duchovného pastiera Andreja. Je pre nás veľkým povzbudením na našej ceste viery. Chceme jemu i všetkým zasväteným osobám i naďalej vyprosovať hojnosť Božích milostí, pevné zdravie, dary Ducha svätého. 

Zdenka Jurčová

Zo života Katolíckej cirkvi

25.11.2017 08:00
Kostol Patronát Dátum odpustovej slávnosti Liptovská Kokava sv....
11.11.2017 12:00
11. november 2016 – 11. november 2017 Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. spišský diecézny...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk