Neaktuálnosť Infoservisu z Dovalova

21.10.2014 12:00

Informačný portál o mestskej časti Dovalovo Dovalovo.sk bol založený v roku 2010 z vlastnej iniciatívy Milana Jurču ml. a jeho osobných vkladov za účelom informovania obyvateľov, rodákov a návštevníkov mestskej časti o živote v obci, kultúrnych a športových podujatiach, prírodných možnostiach a vyše 610-ročnej histórii obce.

Nakoľko informácie o mestskej časti Dovalovo na webovej stránke mesta Liptovský Hrádok sú už niekoľko rokov neaktuálne, vyriešiť situáciu by mohol práve náš portál Dovalovo.sk. V roku 2014 bola zaznamenaných v priemere viac než 1300 unikátnych návštev za mesiac, teda o vyše 300 viac ako je počet obyvateľov samotnej obce.

Keďže nároky na prevádzku a správu portálu nám so skvalitňovaním obsahu a zvyšujúcim sa počtom čitateľov rastú, na jar v roku 2014 sme sa rozhodli žiadať o finančnú podporu zástupcov samotného mesta Liptovský Hrádok.

Chronológia žiadostí o finančnú podporu

9. mája 2014 požiadal náš informačný portál Dovalovo.sk v zastúpení Milanom Jurčom ml. o finančný príspevok na pokrytie nákladov spojených s jeho prevádzkou v rozsahu stoviek Eur.

19. mája 2014 sa webstránka mesta Liptovský Hrádok začala po niekoľkých rokoch modernizovať, pričom ďalšie zmeny vzhľadu pokračovali v nasledujúcich mesiacoch. Napriek tomu, posledný článok v Infoservise  z Dovalova v sekcii Občan bol v tomto čase stále z roku 2009. Odpoveď na našu žiadosť sme do tohto dňa nedostali; napriek tomu, bolo by zaujímavé preskúmať, aké impulzy viedli k malým vynoveniam webstránky mesta.

Infoservis

Vzhľadom na financovanie webstránky Liptovského Hrádku z verejných zdrojov,  požiadali sme  jej administrátora o vyčíslenie nákladov na chod portálu, ktorý zabezbečuje súkromná firma. Žiaľ, odpoveď sme v priebehu niekoľkých mesiacov nedostali.

10. júla 2014 bola žiadosť o finančný príspevok pre informačný portál Dovalovo.sk v zastúpení Milanom Jurčom ml. podaná 9. mája 2014 zamietnutá.

19. septembra 2014 požiadal náš informačný portál Dovalovo.sk opäť o finančný príspevok na pokrytie nákladov spojených s jeho prevádzkou v najbližšom roku 2015 v rozsahu stoviek Eur.

21. októbra 2014 bola žiadosť v neúplnom rozsahu schválená. Finančný príspevok čiastočne pokryl náklady spojené s prevádzkou tohto informačného portálu. Významnejším faktom však zostáva, že portál Dovalovo.sk bol týmto oficiálne uznaný ako webová stránka mestskej časti Dovalovo.

Prispieť môže každý

Prispieť môže každýTvorba obsahu je umožnená širokej verejnosti v podobe zaslania článkov, fotografií, videa, odkazov na zaujímavé udalosti, inzerovania či firemnej spolupráce.

Podporiť tento projekt šírenia informácii finančne je možné aj  poukázaním Vašich 2 percent z odvedenej dane. Viac o poukázaní >

 

Občianske fórum

21.09.2017 12:00
Cesta medzi Liptovským Hrádkom a jeho mestskou časťou Dovalovo bola už viac rokov v zlom stave. V...
11.07.2017 12:00
Naša mestská časť sa kvôli stavu niektorých budov neslávne zviditeľňuje po celej krajine. Dôkazom...
29.06.2017 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
30.04.2017 13:00
Pre Vás, ktorí plánujete v budúcom roku podporiť prostredníctvom 2 % z daní činnosť spojenú so...
15.12.2016 13:30
V zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, bude posledné zasadnutie poslaneckého...
05.12.2016 12:00
Miestna komunikácia na Slnečnej ulici v mestskej časti...
10.11.2016 17:00
Verejný hovor primátora mesta a poslancov komisie pre m. č. Dovalovo sa uskutočnil vo štvrtok...
27.10.2016 13:30
Dňa 27.10.2016 o 13:30 hod. zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku. O čom sa rokovalo...
22.09.2016 13:30
Dňa 22.9.2016 o 13:30 hod. zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku. Autor: Peter...
18.09.2016 12:00
Ivan Donoval sa v poslednom roku snaží zaznamenať čo najviac opustených a zabudnutých miest na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko