Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18.01.2018 12:00
Hľadanie jednoty po celý rok

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926 v), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

„Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“

(porovnaj Exodus 15, 6)

Foto: Te Deum Ecuménico 2009, autor: Eduardo Frei Ruiz Tagle

Nemecko: Krajina luteránskej reformácie

Martin LutherV roku 1517 vyjadril Martin Luther znepokojenie nad tým, čo vo svojej dobe považoval za neprávosti v Cirkvi a zverejnil to v 95 tézach. Na rok 2017 pripadá 500. výročie tejto kľúčovej udalosti reformného hnutia, ktoré na stáročia poznačilo život západnej Cirkvi. O tejto udalosti sa veľmi dlho, v neposlednom rade v uplynulých rokoch, viedli v Nemecku kontroverzné diskusie. Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) sa už od roku 2008 pripravuje na toto jubileum, pričom každý rok kladie dôraz na určitý aspekt reformácie, napríklad „reformácia a politika“ či „reformácia a vzdelávanie“. Okrem toho pozvala EKD svojich ekumenických partnerov na rozličných úrovniach, aby si spoločne pripomenuli udalosti z roku 1517.

Po intenzívnych a niekedy náročných diskusiách sa cirkvi v Nemecku zhodli na tom, že spomienka na reformáciu v ekumenickom spoločenstve by sa mala sláviť ako oslava Krista (Christusfest). Ak by sa kládol dôraz na Ježiša Krista a jeho dielo zmierenia, ako centrum kresťanskej viery, potom by sa všetci ekumenickí partneri EKD (Rímskokatolícka cirkev a Pravoslávna cirkev, baptisti, metodisti, menoniti a ďalší), mohli podielať na výročnej slávnosti.

Ak vezmeme do úvahy, že dejiny reformácie boli poznačené bolestivým rozdelením, znamená to významný úspech. Medzinárodná luteránsko-rímskokatolícka komisia pre jednotu intenzívne pracovala na dosiahnutí spoločného chápania myšlienky reformácie. Vo svojej dôležitej správe Od konfliktu k spoločenstvu komisia uznáva, že obe tradície urobia spoločne v tento výročný deň posun v rámci ekumenickej epochy a že pritom stoja pevne na zemi vo výsledkoch 50-ročného obdobia dialógu a nového chápania svojej vlastnej histórie a teológie. Dnes môžeme rozlišovať medzi náboženskou polemikou a teologickými pohľadmi reformácie. Katolíci sú schopní počúvať Lutherovu výzvu pre Cirkev dneška a vnímať ho ako „svedka evanjelia” (Od konfliktu k spoločenstvu, 29). A tak si v roku 2017 luteránski a katolícki kresťania po stáročiach vzájomného odsudzovania a potupovania budú po prvý raz spoločne pripomínať začiatok reformácie. Tomuto novému spojeniu a aktuálnym ekumenickým súvislostiam vďačíme za tému tohoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“ (2 Kor 5, 14).

Mohlo by vás zaujímať

Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov vo Vatikáne a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví vo Švajčiarsku spoločne pripravili a publikovali Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018

Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou.

Zdroj: Texty k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, Autor fotografie Martina Luthera:: Workshop of Lucas Cranach the Elder – Scan by Carol Gerten-Jackson, Voľné dielo

Zo života Evanjelickej cirvi a.v.

18.03.2019 07:30
Dňa 18. marca 2019 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
22.02.2019 18:00
Stretnutie organizuje zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dovalove.
04.11.2018 10:00
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok − Dovalovo Vás srdečne pozýva na Zborový deň...
10.09.2018 07:30
Dňa 10. septembra 2018 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
12.03.2018 07:30
Dňa 12. marca 2018 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
18.01.2018 12:00
Hľadanie jednoty po celý rok Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na...
19.11.2017 12:00
19. novembra tohto roku sa konal v Ev. a. v. cirkvi v Dovalove zborový deň pri príležitosti...
11.09.2017 07:00
Dňa 11. septembra 2017 v čase od 7:00 do 10:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
08.01.2017 16:00
Zdroj: Slovo TV Viac o minulých aj nasledujúcich Chválach sa dozviete tu: Mládež pre Krista –...
1 | 2 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk