Diecézna škola viery Liptovský Mikuláš

21.02.2019 12:00

V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti sa spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka rozhodol počas nasledujúcich štyroch rokov v diecéze organizovať Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme.

Prednášky sú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania a sú zamerané nielen na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor je vyhradený na diskusie.

Štefan SečkaSvätý Otec Benedikt XVI. nám biskupom pri stretnutí Ad limina apostolorum prízvukoval, aby sme sa postarali o prehĺbenie viery svojich veriacich – hľadajte modely. A toto je jeden z nich. Účastníci sú veriaci už po prijatí sviatosti birmovania. Je to 4 – ročný cyklus, tento rok preberáme sviatosti, ďalší rok je vieroučný, ďalší biblický a nakoniec pastoračný. Zatiaľ, čo máme skúsenosť, tak na jednom stretnutí v 11 väčších mestách našej diecézy je okolo 100 účastníkov, ktorí sa môžu aj pýtať konkrétne otázky. Jednoducho toto je jedna z foriem ako pomôcť veriacim prísť k hlbšiemu poznaniu viery.
– Mons. Štefan Sečka

Od septembra 2018 začali prednášky o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie začína svätou omšou, ktorú celebrujú prednášatelia a po sv. omši nasleduje prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút je určených na diskusiu. Pripravená býva aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujú aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanú na konci každého roka certifikát.

Prezentácie na stiahnutie tu >

Zdroj: Spišské biskupstvo, farnosť Liptovský Mikuláš, rádio Lumen

Zo života Katolíckej cirkvi

06.03.2019 12:00
Veľká noc, Veľkonočné sviatky alebo Pascha (novogr. πάσχα – pascha, z hebr. פסח – pesach) je...
21.02.2019 12:00
V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej...
31.12.2018 23:45
Ježiš povedal ľudu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk