Diecézna škola viery

21.02.2019 12:00

V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti sa spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka rozhodol počas nasledujúcich štyroch rokov v diecéze organizovať Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme.

Prednášky sú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania a sú zamerané nielen na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor je vyhradený na diskusie.

Štefan SečkaSvätý Otec Benedikt XVI. nám biskupom pri stretnutí Ad limina apostolorum prízvukoval, aby sme sa postarali o prehĺbenie viery svojich veriacich – hľadajte modely. A toto je jeden z nich. Účastníci sú veriaci už po prijatí sviatosti birmovania. Je to 4 – ročný cyklus, tento rok preberáme sviatosti, ďalší rok je vieroučný, ďalší biblický a nakoniec pastoračný. Zatiaľ, čo máme skúsenosť, tak na jednom stretnutí v 11 väčších mestách našej diecézy je okolo 100 účastníkov, ktorí sa môžu aj pýtať konkrétne otázky. Jednoducho toto je jedna z foriem ako pomôcť veriacim prísť k hlbšiemu poznaniu viery.
– Mons. Štefan Sečka

Od septembra 2018 začali prednášky o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie začína svätou omšou, ktorú celebrujú prednášatelia a po sv. omši nasleduje prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút je určených na diskusiu. Pripravená býva aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujú aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanú na konci každého roka certifikát.

Texty a materiály na stiahnutie tu: Fara LM alebo Biskupský úrad

Zdroj: Spišské biskupstvo, farnosť Liptovský Mikuláš, rádio Lumen

Zo života Katolíckej cirkvi

15.06.2019 12:00
Od soboty 15.6.2019 Pán Boh požehnal Spišskú diecézu ôsmimi novými kňazmi. Spišský diecézny biskup...
06.03.2019 12:00
Veľká noc, Veľkonočné sviatky alebo Pascha (novogr. πάσχα – pascha, z hebr. פסח – pesach) je...
21.02.2019 12:00
V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk