V Dovalove oslavujeme 100 rokov

04.03.2017 12:00

Peter TomkoV týchto dňoch sa dožil presných 100 rokov náš spoluobčan pán Peter Tomko. Úctyhodný vek, ktorý si prajeme dožiť všetci v zdraví, láske a spokojnosti v kruhu najbližších. Ako na život otca, starého otca, prastarého otca spomína jeho syn:

Narodil sa počas prvej svetovej vojny. Druhú prežil na vlastnej koži ako vojak Slovenskej armády. Rok svojho mladého života stratil v ruskom zajatí. S manželkou Oľgou, s ktorou uzavreli manželstvo 18.11.1950, vychovali tri deti. A všetky tri sa upísali školstvu. Šesť vnúčat a sedem pravnúčat im robí radosť zo života doteraz. V roku 1949 sa stal jedným z prvých zamestnancov hrádockej Tesly. Najprv ako robotník, potom sa vypracoval na majstra. Keďže však nebol pohodlný niektorým ľudom, zo dňa na deň sa musel preorientovať na frézára. A v tejto profesii ostal verný Tesle až do dôchodku. Rád spomína na to, keď už ako dôchodca pracoval v Športservise v Dome služieb v L. Mikuláši alebo na Geodézii v L. Mikuláši. A ako je to dnes? Všetko prebolelo, len spomienky zostali. Teraz sa však teší z každého nového dňa.

Čo dodať? Snáď len prianie: Vážený pán Peter Tomko, prajeme Vám ešte veľa, veľa zdravia, životného optimizmu, spokojnosti a radosti v kruhu svojej rodiny v ďalších rokoch svojho života.

Libuša Števčeková a členovia komisie pre Dovalovo

 

Storočný mladík, takto charakterizoval jubilanta pána Petra Tomku primátor mesta Branislav Tréger po osobnom stretnutí pri príležitosti oslávencových stých narodenín. V hoteli Smrek, kde sa oslava konala sa zišla celá Tomkovie rodina, aby spoločne prežili túto významnú chvíľu. Storočných ľudí v našom meste nie je veľa. Úctu, obdiv, osobnú gratuláciu aj pozornosť si preto bezpochyby zaslúžia. Kytica kvetov, plaketa Magistra Donča, ľudové piesne v podaní detí z DFS Cindruška – to bol drobný vklad k jubileu zo strany mesta. Dožiť sa takéhoto vysokého veku je dar, za ktorým je nesporne aj veľká starostlivosť rodiny, najmä detí. Tomkovci sú nádherným príkladom toho, ako sa to dá. Storočný pán Tomko so svojou manželkou môžu s vďakou konštatovať, že si deti dobre vychovali. A ich tri deti každodenne napĺňajú rozprávku o troch grošov – vracajú ten, ktorý im bol v mladosti požičaný.

Danica Žiaková

4. marca 2017 v mestský úrad pripravil v m. č. Dovalovo oslavy MDŽ spojené s gratuláciami občanom jubilantom.

Autor: Peter Laboš, TV Liptovský Hrádok

Príspevky sú prevzaté z mesačníka mesta Liptovský Hrádok, str. 3, č. 3, ročník XXVI, 2017

Zo života obce

20.05.2018 12:00
Máje sa v Dovalove stavajú „na Ducha“, v roku 2018 dňa 20. mája. Pred vyše desiatimi rokmi...
12.05.2018 12:00
Kultúrny program ku Dňu Matiek sa v sobotu 12. mája 2018 začal pietnym aktom kladenia vencov pri...
05.04.2018 12:00
Posun termínu z júna na 12. – 16. september 2018, aj účasť World tímov. To sú dve významné...
12.03.2018 07:30
Dňa 12. marca 2018 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
14.02.2018 13:00
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec...
26.12.2017 15:00
Seniorský ochotnícky súbor Ahoj! a mládežnícky ochotnícky súbor Atak9 vás 26. decembra pozývajú na...
24.12.2017 12:00
Vianoce, Vianoce prichádzajú, šťastné a veselé… Dlhé zimné večery si voľakedy ľudia...
17.10.2017 12:00
Autor: Miroslav Števček, TV Liptovský Hrádok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko