Slávnosť birmovania v Liptovskom Hrádku

10.09.2017 10:00

Homília

Po 4 rokoch sa v našej susednej farnosti Liptovský Hrádok opäť konala slávnosť birmovania. Pre 56 birmovancov ju v prvých dňoch nového školského roku v nedeľu 10. septembra 2017 slávil emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Vo svojich príhovoroch všetkým zúčastneným veriacim, no predovšetkým birmovancom, pútavo objasnil význam a hodnotu kresťanskej viery, ako aj význam správnej životosprávy a životného rytmu pre zachovanie zdravia ducha i tela.

Pomazanie krizmou

Počas aktu birmovania biskup pomazáva čelo birmovancov olejom krizmou na znak posvätenia. Tento olej spolu s olejom katechumenov a olejom chorých pre potreby diecéznej cirkvi v liturgickom roku svätí biskup na Zelený štvrtok v katedrálnom chráme na Spišskej Kapitule.

Týmto pomazaním birmovanec dostáva „znak“, pečať Ducha Svätého, a tak dostáva vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý jeho život vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu“ (2 Kor2, 15).

Symbolické predmety

Počas slávenia svätej omše birmovanci spolu s obetnými darmi priniesli k obetnému stolu aj predmety symbolizujúce rôzne formy pomoci Ducha Svätého ako sú dar rozumu, rozlišovania dobra od zla či správneho rozhodovania.

Vzrast a prehĺbenie krstnej milosti ako účinky birmovania prijali medzi hrádočanmi aj niekoľkí mladí z farnosti Dovalovo.

Zdroj: Katechizmus katolíckej cirkvi

Zo života Katolíckej cirkvi

15.09.2015 12:00
Pre koho je púť určená? Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne...
30.08.2015 11:00
Počas svojho pravidelného pobytu v Račkovej doline nás 30. augusta 2015 navštívil spevokol zložený...
08.07.2015 12:00
V  nedeľu 5. júla 2015 o 11:00 v kostole sv. Martina v Dovalove, na sviatok sv. Cyrila a...
01.01.2015 12:00
Čo je cieľom NSM? Cieľom NSM je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť...
16.12.2014 17:00
V rámci cyklu koncertov vážnej hudby v Liptove – Wisnerove dni – odzneli v rímsko-katolíckom...
30.07.2014 13:00
Rekonštrukcia chodníkov ku kostolu a cintorínu bola dokončená v lete 2014. Autor...
30.07.2014 12:00
Rekonštrukcia kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v júli 2014
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk