Slávnosť birmovania v Liptovskom Hrádku

10.09.2017 10:00

Homília

Po 4 rokoch sa v našej susednej farnosti Liptovský Hrádok opäť konala slávnosť birmovania. Pre 56 birmovancov ju v prvých dňoch nového školského roku v nedeľu 10. septembra 2017 slávil emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Vo svojich príhovoroch všetkým zúčastneným veriacim, no predovšetkým birmovancom, pútavo objasnil význam a hodnotu kresťanskej viery, ako aj význam správnej životosprávy a životného rytmu pre zachovanie zdravia ducha i tela.

Pomazanie krizmou

Počas aktu birmovania biskup pomazáva čelo birmovancov olejom krizmou na znak posvätenia. Tento olej spolu s olejom katechumenov a olejom chorých pre potreby diecéznej cirkvi v liturgickom roku svätí biskup na Zelený štvrtok v katedrálnom chráme na Spišskej Kapitule.

Týmto pomazaním birmovanec dostáva „znak“, pečať Ducha Svätého, a tak dostáva vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý jeho život vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu“ (2 Kor2, 15).

Symbolické predmety

Počas slávenia svätej omše birmovanci spolu s obetnými darmi priniesli k obetnému stolu aj predmety symbolizujúce rôzne formy pomoci Ducha Svätého ako sú dar rozumu, rozlišovania dobra od zla či správneho rozhodovania.

Vzrast a prehĺbenie krstnej milosti ako účinky birmovania prijali medzi hrádočanmi aj niekoľkí mladí z farnosti Dovalovo.

Zdroj: Katechizmus katolíckej cirkvi

Zo života Katolíckej cirkvi

01.04.2018 12:00
Veľká noc, Veľkonočné sviatky alebo Pascha (novogr. πάσχα – pascha, z hebr. פסח – pesach) je...
18.01.2018 12:00
Hľadanie jednoty po celý rok Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na...
08.01.2018 14:30
VAŽEC. V sobotu 6. januára 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Otcovej Stodole vo Važci....
31.12.2017 23:45
Ježiš povedal ľudu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto...
25.11.2017 08:00
Kostol Patronát Dátum odpustovej slávnosti Liptovská Kokava sv....
11.11.2017 12:00
11. november 2016 – 11. november 2017 Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. spišský diecézny...
10.09.2017 10:00
Po 4 rokoch sa v našej susednej farnosti Liptovský Hrádok opäť konala slávnosť birmovania....
12.08.2017 11:00
Kostol sv. Antona v Spišskej Belej Miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s Farským...
18.06.2017 09:30
Prvé sväté príjmanie detí sa uskutočnilo v nedeľu 4. júna počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého...
26.05.2017 08:00
Chceš zažiť ZÁBAVU a niečo sa aj naučiť o miništrantskej SLUŽBE? …tak príď na Miništranský deň...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko +421 908 023 084 info(zavinac)dovalovo.sk