Zborový deň pri 160. výročí posvätenia chrámu Božieho a 500. výročí reformácie

19.11.2017 12:00

Zborový deň

19. novembra tohto roku sa konal v Ev. a. v. cirkvi v Dovalove zborový deň pri príležitosti 160. výročia posvätenia chrámu a tiež pripomenutia 500. výročia reformácie. Vtedy, 31. októbra 1517, Dr. Martin Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom na dvere chrámu vo Wittembergu. To bol začiatok hnutia, ktoré poznačilo dejiny nielen cirkvi, ale aj ľudstva. V centre tohto hnutia je 5 SOLA (latinsky – jedine). Jedine PÍSMO, jedine MILOSŤ, jedine KRISTUS, jedine VIERA, jedine BOHU SLÁVA. Hneď v úvode slávnostných služieb Božích zaznela báseň Náš chrám: „Mozoľnaté ruky stavali tento náš chrám, aby slúžil k chvále Pána a slúžil aj nám...“ V programe vstúpil zborový spevokol, kázal pán farár Vladimír Ferenčík, ktorý 14 rokov pôsobil u nás v Dovalove. Na tému „To svetlo svieti v tme“ (J1,5) sa prihovorila prítomným v chráme pani Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko – oravského seniorátu a odhalila pamätnú tabuľu. Do programu prispeli deti a mládež, prihovorili sa i hostia, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Branislav Tréger. Služby Božie skončili zaspievaním evanjelickej hymny „Hrad prepevný...“ Po obede pokračoval program seminárom, v ktorom bol predstavený projekt „Deti Afriky“, ktorý bolo možné aj finančne podporiť. Večer sa v chráme Božom uskutočnil slávnostný organový koncert Musica Temporis, odzneli tu skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. F. Händla a i. Organovala M. Gáborová, spievala Ľ. Dutková, v prestávkach odzneli básne a scénky detí a mládeže. Dojímavé bolo aj 160 cinknutí na zvon vo veži kostola. Na záver programu zborového dňa bol premietnutý film o Martinovi Lutherovi. Pri tejto príležitosti, pod vedením zborového farára Daniela Hanku, vyšiel aj 20 stranový občasník CZ ECAV Liptovský Hrádok – Dovalovo – DOVALOVSKÉ MOSTY.

Klementína Štepitová

Príspevok s fotografiou sú prevzaté z mesačníka Liptovský Hrádok, XXVI. ročník, 12/2017, ISSN 1338-9335, str. 6Evanjelický a. v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok − Dovalovo Vás srdečne pozýva na Zborový deň pri 160. výročí posvätenia chrámu Božieho a 500. výročí reformácie.

Program nájdete na dole uvedených plagátoch.

Program Zborového dňa

Musica Temporis

Zo života Evanjelickej cirvi a.v.

18.03.2019 07:30
Dňa 18. marca 2019 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
22.02.2019 18:00
Stretnutie organizuje zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dovalove.
04.11.2018 10:00
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok − Dovalovo Vás srdečne pozýva na Zborový deň...
10.09.2018 07:30
Dňa 10. septembra 2018 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
12.03.2018 07:30
Dňa 12. marca 2018 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
18.01.2018 12:00
Hľadanie jednoty po celý rok Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na...
19.11.2017 12:00
19. novembra tohto roku sa konal v Ev. a. v. cirkvi v Dovalove zborový deň pri príležitosti...
11.09.2017 07:00
Dňa 11. septembra 2017 v čase od 7:00 do 10:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
08.01.2017 16:00
Zdroj: Slovo TV Viac o minulých aj nasledujúcich Chválach sa dozviete tu: Mládež pre Krista –...
18.09.2016 10:00
Srdečne Vás pozývame k účasti na zborovom dni, ktorý sa uskutoční túto nedeľu 18. septembra...
12.09.2016 07:30
Dňa 12. septembra 2016 (pondelok) v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v...
26.07.2016 12:00
Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016. Oficiálna príprava...
11.01.2016 18:00
Aliančný modlitebný týždeň je stretanie sa kresťanov protestantských cirkví pri Božom slove a pri...
04.01.2016 15:00
Začiatkom nového kalendárneho roka Evanjelický a. v. cirkevný zbor Dovalovo predstavil novú webovú...
12.07.2014 14:00
V dňoch 21.7. – 26.7. 2014 sa na evanjelickej fare v Dovalove uskutoční denný detský...
15.06.2014 12:00
Cirkevný zbor ECAV Liptovský Hrádok-Dovalovo Vás srdečne pozýva na koncert spevokolu Efata z...

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk