Verejný hovor s poslancami MsZ za m. č. Dovalovo

10.11.2016 17:00

Verejný hovor primátora mesta a poslancov komisie pre m. č. Dovalovo sa uskutočnil vo štvrtok 10. novembra 2016 od 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Dovalove. Do prísalia kultúrneho domu sa okrem organizátorov zišlo niečo viac ako 20 obyvateľov mestskej časti, ďalší poslanci mestského zastupiteľstva avedúci zamestnanci mesta. Verejný hovor trval dve hodiny a primátor mesta a poslanci komisie pre m. č. Dovalovo neúnavne odpovedali na otázky obyvateľov v súvislosti s problematikou, ktorá ich trápi, či zaujíma. Viac sa dozviete v neskrátenom videozázname.

Zdroj: Peter Laboš – TV Liptovský Hrádok; Mesačník mesta Liptovský Hrádok, XXV. ročník, 2016, č. 12

ObčanDovalovo na zasadnutiach MsZ zastupujú 2 poslanci, ktorí môžu/mali by predložiť aj Vaše návrhy. Kontakt na poslancov získate v sekcii Občan > 

Branislav TrégerSpýtali sme sa za vás

V novembri sa uskutočnil verejný hovor v mestskej časti Dovalovo. Môžete ho v krátkosti zhodnotiť?

Kontakt s verejnosťou pokladám za veľmi dôležitý. Tie poznatky, ktoré „nazbierame v teréne“ sú bezprostredné a veľmi cenné. Veľmi dôležité je, že verejnosť prejavila záujem o toto stretnutie. Prítomní boli tiež poslanci za mestskú časť a pracovníci úradu. Otázok, podnetov, námietok, pripomienok, návrhov bolo pomerne veľa a týkali sa bezprostredne praktického života obyvateľov. Hovorilo sa o bezpečnosti v rámci cestnej premávky, o stave ciest, dopravných značiek, parkovných plôch, samotným parkovaním, státie kamiónov... Množstvo otázok smerovalo aj k práci samotného úradu, realizácie jednotlivých prác po etapách, nakladanie s majetkom, využiteľnosť objektov v meste, k školstvu, kde sa zaujímali najmä o budúcnosť materskej škôlky a jej obsadenosti v Dovalove. Ďalšia skupina otázok sa týkala perspektívy a budúcnosti vo vzťahu k investíciám a smerovaniu mestskej časti. Niektoré pripomienky, podnety a návrhy sú dnes už vyriešené. Niektoré sa realizujú a na vyriešenie ďalších bude treba dlhšie časové obdobie. Chcel by som však vysoko oceniť veľmi kvalifikovanú, korektnú, podnetnú a pokojnú atmosféru celého stretnutia a teda aj jeho vysokú úroveň.

– Branislav Tréger, primátor mesta

Zdroj: Mesačník mesta Liptovský Hrádok, XXV. ročník, 2016, č. 12

Občianske fórum

21.09.2017 12:00
Cesta medzi Liptovským Hrádkom a jeho mestskou časťou Dovalovo bola už viac rokov v zlom stave. V...
11.07.2017 12:00
Naša mestská časť sa kvôli stavu niektorých budov neslávne zviditeľňuje po celej krajine. Dôkazom...
29.06.2017 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
30.04.2017 13:00
Pre Vás, ktorí plánujete v budúcom roku podporiť prostredníctvom 2 % z daní činnosť spojenú so...
15.12.2016 13:30
V zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, bude posledné zasadnutie poslaneckého...
05.12.2016 12:00
Miestna komunikácia na Slnečnej ulici v mestskej časti...
10.11.2016 17:00
Verejný hovor primátora mesta a poslancov komisie pre m. č. Dovalovo sa uskutočnil vo štvrtok...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko