Verejný hovor s poslancami MsZ za m. č. Dovalovo

10.11.2016 17:00

Verejný hovor primátora mesta a poslancov komisie pre m. č. Dovalovo sa uskutočnil vo štvrtok 10. novembra 2016 od 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Dovalove. Do prísalia kultúrneho domu sa okrem organizátorov zišlo niečo viac ako 20 obyvateľov mestskej časti, ďalší poslanci mestského zastupiteľstva avedúci zamestnanci mesta. Verejný hovor trval dve hodiny a primátor mesta a poslanci komisie pre m. č. Dovalovo neúnavne odpovedali na otázky obyvateľov v súvislosti s problematikou, ktorá ich trápi, či zaujíma. Viac sa dozviete v neskrátenom videozázname.

Zdroj: Peter Laboš – TV Liptovský Hrádok; Mesačník mesta Liptovský Hrádok, XXV. ročník, 2016, č. 12

ObčanDovalovo na zasadnutiach MsZ zastupujú 2 poslanci, ktorí môžu/mali by predložiť aj Vaše návrhy. Kontakt na poslancov získate v sekcii Občan > 

Branislav TrégerSpýtali sme sa za vás

V novembri sa uskutočnil verejný hovor v mestskej časti Dovalovo. Môžete ho v krátkosti zhodnotiť?

Kontakt s verejnosťou pokladám za veľmi dôležitý. Tie poznatky, ktoré „nazbierame v teréne“ sú bezprostredné a veľmi cenné. Veľmi dôležité je, že verejnosť prejavila záujem o toto stretnutie. Prítomní boli tiež poslanci za mestskú časť a pracovníci úradu. Otázok, podnetov, námietok, pripomienok, návrhov bolo pomerne veľa a týkali sa bezprostredne praktického života obyvateľov. Hovorilo sa o bezpečnosti v rámci cestnej premávky, o stave ciest, dopravných značiek, parkovných plôch, samotným parkovaním, státie kamiónov... Množstvo otázok smerovalo aj k práci samotného úradu, realizácie jednotlivých prác po etapách, nakladanie s majetkom, využiteľnosť objektov v meste, k školstvu, kde sa zaujímali najmä o budúcnosť materskej škôlky a jej obsadenosti v Dovalove. Ďalšia skupina otázok sa týkala perspektívy a budúcnosti vo vzťahu k investíciám a smerovaniu mestskej časti. Niektoré pripomienky, podnety a návrhy sú dnes už vyriešené. Niektoré sa realizujú a na vyriešenie ďalších bude treba dlhšie časové obdobie. Chcel by som však vysoko oceniť veľmi kvalifikovanú, korektnú, podnetnú a pokojnú atmosféru celého stretnutia a teda aj jeho vysokú úroveň.

– Branislav Tréger, primátor mesta

Zdroj: Mesačník mesta Liptovský Hrádok, XXV. ročník, 2016, č. 12

Občianske fórum

29.02.2020 07:00
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00...
28.10.2019 12:00
V Dome kultúry v mestskej časti Dovalovo už bol najvyšší čas vymeniť pôvodné drevené okná za nové a...
21.02.2019 12:00
Na svojom pravidelnom zasadnutí sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku tentoraz...
08.02.2019 12:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá,...
20.12.2018 12:00
Tatranská riečka Belá svojou dravosťou, bohatstvom rýb či možnosťami raftovania je považovaná za...
25.10.2018 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
02.09.2018 12:00
S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk