Obnovená Slnečná ulica

05.12.2016 12:00

Miestna komunikácia na Slnečnej ulici v mestskej časti Dovalovo dostala v týchto dňoch nový asfaltový koberec. Opravu realizovala Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ktorú mesto vybralo spomedzi troch potenciálnych uchádzačov. Práce sa jej podarilo ukončiť vpredstihu. Súčasne s opravou povrchu vozovky boli vybudované nové vjazdy do rodinných domov, čo predstavovalo práce navyše. Kompletná oprava tak stála 45 500 eur. Mesto ju uhradilo zo svojho rozpočtu. 

Zdroj: Mesačník mesta Liptovský Hrádok, č. 12, XXV. ročník, 2016


Mesto Liptovský Hrádok po úprave rozpočtu na rok 2016 pristúpilo k oprave miestnej komunikácie v m. č. Dovalovo – ul. Slnečnej, ktorá je dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Celkové náklady na stavbu v zmysle cenovej ponuky úspešného uchádzača Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., mali činiť 39 712,62 Eur vrátane DPH. Práce mali pozostávať z čiastočného odstránenia existujúceho povrchu, čiastočného frézovania, doplnenia a opravy existujúcich cestných obrubníkov, zriadenia kanalizačných vpustí s drenážnymi rúrami a vyvedením do existujúceho pásu zelene, na ploche cca 360 m2 bolo nutné zrealizovať CBGM úpravy (výkop po plyne), čiastočnej vysprávky pôvodnej plochy v hr. 40 mm a pokládky novej asfaltobetónovej vrstvy hr. 60 mm vrátane postreku. Celková plocha opravy komunikácie bola cca 1 680 m2. Termín realizácie mal byť do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Zdroj: Mesačník mesta Liptovský Hrádok, č. 11, XXV. ročník, 2016

Občianske fórum

21.09.2017 12:00
Cesta medzi Liptovským Hrádkom a jeho mestskou časťou Dovalovo bola už viac rokov v zlom stave. V...
11.07.2017 12:00
Naša mestská časť sa kvôli stavu niektorých budov neslávne zviditeľňuje po celej krajine. Dôkazom...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk