Kamerový systém

01.05.2016 12:00

Kamerový systém v Dovalove

Kamerový systém v Dovalove

Kamerový systém prevádzkuje Mestská polícia v Liptovskom Hrádku od roku 2009 (rozšírenie kamerového systému 2013). V súčasnosti má k dispozícii 7 bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené na priestoroch prístupných verejnosti a to v meste Liptovský Hrádok a v mestskej časti Dovalovo.

Zdroj: Hrádocké spravodajstvo, máj 2016

V záujme nášho mesta je predchádzať a minimalizovať  páchanie kriminality, výtržníctva, vandalizmu, napomáhať odhaľovať protispoločenskú činnosť a s tým, ruka v ruke zvyšovať komfort života a pocit bezpečia našich občanov.

Za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku  a zdravia je mesto Liptovský Hrádok prevádzkovateľom kamerového systému, ako informačného systému v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Využívanie kamerového systému predstavuje odôvodnenú potrebu mesta, nevyhnutnosť monitorovať priestor prístupný verejnosti na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

Kamerový systém súčasne plní funkciu preventívneho opatrenia mesta pre účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, prevenciu voči prípadnej kriminalite, pouličnej trestnej činnosti, prevenciu voči poškodzovaniu majetku, či zdravia občanov.

Mestská polícia v Liptovskom Hrádku prevádzkuje kamerový systém od roku 2009, pričom v súčasnosti má k dispozícii sedem bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti a to v meste Liptovský Hrádok a v mestskej časti Dovalovo.

Našou prioritou v rokoch 2016 2017 bude reagovať a zapojiť sa do výziev Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v meste celkovo 8 10 kamier a umiestniť ich na vytipované rizikové lokality v rámci nášho mesta a mestskej časti. Určite nám dáte za pravdu, že je lepšie investovať do prevencie a zabezpečenia ochrany, ako potom do následných, opakovaných opráv poškodených, resp. zničených vecí, ktoré sú majetkom mesta.

Zdroj: Mestská polícia Liptovský Hrádok

Občianske fórum

21.09.2017 12:00
Cesta medzi Liptovským Hrádkom a jeho mestskou časťou Dovalovo bola už viac rokov v zlom stave. V...
11.07.2017 12:00
Naša mestská časť sa kvôli stavu niektorých budov neslávne zviditeľňuje po celej krajine. Dôkazom...
29.06.2017 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
30.04.2017 13:00
Pre Vás, ktorí plánujete v budúcom roku podporiť prostredníctvom 2 % z daní činnosť spojenú so...
15.12.2016 13:30
V zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, bude posledné zasadnutie poslaneckého...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko