Decembrové zasadnutie MsZ v Liptovskom Hrádku

15.12.2016 13:30

ErbV zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, bude posledné zasadnutie poslaneckého zboru v tomto roku dňa 15.12. 2016 o 13:30 vo veľkej zasadačke mestského úradu. Hlavným bodom programu bude rokovanie k pripravenému návrhu mestského rozpočtu na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019. Je to bezo sporu najdôležitejší dokument roka a tomu je aj podmienená detailná odborná príprava vedenia mesta v spolupráci s odborom financií mestského úradu a široká diskusia poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva a odbornej verejnosti. Okrem toho poslanci budú rokovať k Správe o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta, Návrhu plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 a Návrhu rámcového plánu práce MsZ na I. polrok 2017.

Autor reportáže: Peter Laboš, TV Liptovský Hrádok

Na stiahnutie: Dokumenty

ObčanDovalovo na zasadnutiach MsZ zastupujú 2 poslanci, ktorí môžu/mali by predložiť aj Vaše návrhy. Kontakt na poslancov získate v sekcii Občan > 

Občianske fórum

28.09.2010 12:00
RD Dovalovo zápasí podobne ako iní poľnohospodári s nepriazňou tohtoročného počasia. Ako táto...
16.11.2009 12:00
Obyvatelia severnej časti Dovalova sa sťažujú na nadmerný hluk z dialničného mosta ponad Dovalovec....
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk