Decembrové zasadnutie MsZ v Liptovskom Hrádku

15.12.2016 13:30

ErbV zmysle rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva, bude posledné zasadnutie poslaneckého zboru v tomto roku dňa 15.12. 2016 o 13:30 vo veľkej zasadačke mestského úradu. Hlavným bodom programu bude rokovanie k pripravenému návrhu mestského rozpočtu na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019. Je to bezo sporu najdôležitejší dokument roka a tomu je aj podmienená detailná odborná príprava vedenia mesta v spolupráci s odborom financií mestského úradu a široká diskusia poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva a odbornej verejnosti. Okrem toho poslanci budú rokovať k Správe o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta, Návrhu plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 a Návrhu rámcového plánu práce MsZ na I. polrok 2017.

Autor reportáže: Peter Laboš, TV Liptovský Hrádok

Na stiahnutie: Dokumenty

ObčanDovalovo na zasadnutiach MsZ zastupujú 2 poslanci, ktorí môžu/mali by predložiť aj Vaše návrhy. Kontakt na poslancov získate v sekcii Občan > 

Občianske fórum

08.02.2019 12:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá,...
20.12.2018 12:00
Tatranská riečka Belá svojou dravosťou, bohatstvom rýb či možnosťami raftovania je považovaná za...
25.10.2018 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk