Výsledky referenda o ochrane rodiny

08.02.2015 12:00

Referendum o ochrane rodiny

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015 v čase 7.00 – 22.00. V Dovalove sa referendum uskutočnilo v Materskej škole.

V referende oprávnení občania rozhodli o otázkach:

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Vedúca organizačného tímu Mestského úradu informuje o priebehu a výsledku referenda 2015 v Liptovskom Hrádku.

Zdroj: Ministerstvo vnútra, Mesto Liptovský Hrádok, Aliancia za rodinu, TV Liptovský Hrádok

Tento článok vznikol aj vďaka podpore projektu Dovalovo.sk poukázaním 2 % .

Diskusia

Materská škola je naozaj symbolickým miestom pre konanie referenda. Ja by som nariadil, aby sa referendum v celej krajine konalo práve tu.

Milan, 01.01.2015

Pridajte svoj názor do diskusie >

Občianske fórum

21.04.2018 15:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá. Aj...
22.02.2018 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
21.09.2017 12:00
Cesta medzi Liptovským Hrádkom a jeho mestskou časťou Dovalovo bola už viac rokov v zlom stave. V...
11.07.2017 12:00
Naša mestská časť sa kvôli stavu niektorých budov neslávne zviditeľňuje po celej krajine. Dôkazom...
30.04.2017 13:00
Pre Vás, ktorí plánujete v budúcom roku podporiť prostredníctvom 2 % z daní činnosť spojenú so...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko