Investor (ne)odstúpil od zámeru spaľovne Žadovica

01.05.2015 12:00

Firma Ekoplazma s. r. o. 10. marca 2015 verejne vyhlásila odstúpenie od zámeru realizácie projektu v Žadovici. Že zrejme išlo o lesť naznačuje správa v májovom (2015) Hrádockom spravodaji: 

Lokalizácia

Ministerstvo v odpovedi uviedlo, že navrhovateľ zrejme stále zvažuje ďalší postup a zatiaľ ministerstvu žiadosť o zastavenie posudzovania nedoručil.

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie tak naďalej pokračuje. Tieto okolnosti zároveň môžu potvrdzovať podozrenia občanov voči predstaviteľom miest a obcí, že v skutočnosti nekonali a nekonajú v súlade s verejným záujmom.

Hrádocký spravodaj na stiahnutie v sekcii Občan.

Ďalšie aktuálne informácie na stránke tu.

Hlas občanov

Liptovsko-hrádockí aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadov ica PETÍCIU nasledovného znenia:

PlazmaStanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ Ekoplazma, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši predložil zámer na vybudovanie zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtúreň. Realizáciou zámeru dôjde k rozsiahlemu zamoreniu regiónu odpadmi, okolie bude ohrozené unikajúcimi prchavými látkami, zápachom, prachom a hlukom z dopravy. Negatívny dopad sa prejaví aj pri ohodnotení okolitých nehnuteľností. Dovoz odpadov ovplyvní nárast intenzity zaťaženia na prístupových komunikáciách. Navrhované riešenie sa nachádza v blízkosti vodných zdrojov, národných parkov TANAP a NAPANT, tesnej blízkosti chráneného areálu Hrádocké arborétum so 4. stupňom ochrany. Poznamenávame, že dotknuté územie je vyhľadávanou turistickou lokalitou. Prevádzkou zariadenia bude ovplyvnený aj turistický ruch obce Liptovský Ján, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti predmetného zariadenia. Z hore uvedených dôvodov žiadame MŽP SR, aby realizáciu predloženého zámeru neodporúčalo a zvážilo zamietavé stanovisko obyvateľov okolitých obcí. Vyzývame občanov, aby, v prípade, že majú na predmetnú vec rovnaký názor, prišli svojim podpisom petíciu podporiť.

Verejný hovor
Mesto Liptovský Hrádok zvolalo VEREJNÝ HOVOR súvisiaci s informovaním obyvateľov mesta o situácii týkajúcej sa potenciálnej výstavby spaľovne v lokalite Žadovica.

Termín Miesto Čas
5. február 2015 Dom kultúry LH – kinosála 17:00

Na verejnom hovore sa mohli dozvedieť:

  • stanovisko Mesta Liptovský Hrádok,
  • informácie zo strany prizvaných navrhovateľov zámeru (Ekoplazma, s.r.o.),
  • informácie o pripravených krokoch mesta na likvidáciu TKO s dlhodobým výhľadom.

Dôležité momenty z priebehu 2.5-hodinovej diskusie v skrátenom zázname.

Stanovisko vedenia mesta Liptovský Hrádok k zámeru spoločnosti EKOPLAZMA vybudovať zariadenie na vysokoteplotné spracovanie odpadu v tesnej blízkosti Liptovského Hrádku.

Autor videí: Ľubor Patsch, TV Liptovský Hrádok

Diskusia

Milan, 10.03.2015
Potešila ma správa o ukončení snáh firmy Ekoplazma postaviť spaľovňu.

Že to administratívne zašlo až tak ďaleko, tak za zodpovedných v tomto smere považujem pánov primátora Trégera a starostu Vojtíka. Podľa mňa, kvôli veľkému občianskemu hnutiu a možnej strate hlasov obrátili svoje počínanie o 180 st. Za zmienku stoja podpísané dokumenty, ktoré pán Tréger zamlčiaval, jeho poďakovanie iniciátorovi petície, hoci petícia bola namierená proti jeho niekdajšieho rozhodnutiu či presviedčanie občanov Podturne o pozitívach zámeru p. Vojtíkom, hoci na verejnom hovore v tých dňoch tvrdil opak. Myslím, že toto pokrytecké správanie je vidieť aj v iných rozhodnutiach.

Zo všetkých príspevkov v rôznych fórach vyzdvihujem odborné argumenty pánov Števčeka, Vrbičana a Duriša, ktorí pomenovali veci aj ľudí pravým menom a výrazne tak prispeli k ukončeniu tejto kauzy. Hoci ľudia za ňu zodpovední zostali


Jano Duriš, 13.02.2015
video zo Žadovice
https://youtu.be/0-aZMov5FJQ

3D vizualizácie spaľovne
https://latanka.rajce.idnes.cz/STOP_plazmovej_spalovni_pod_Tatrami


Peter Pelach, 07.02.2015
viem ,že treba ten odpad nejako likvidovat ale prečo prave na našom krasmom liptove. Armadu mame malu a zbytočne velke vojenske cvičiska - napr: Oremov Laz tam je vela priestoru a minimum obyvatelstva prečo by to nemohlo byt tam . Co vy nato -zainteresovany do tohoto problemu?


Štepitovci, 05.02.2015
Vyvstal problém: „Spaľovňa“ odpadu na Žadovici. Dotýka sa nielen nás, ale širokého a ďalekého okolia. Dokazuje to aj diskusia na „hrádockom fóre“ . Nechcem sa zapájať do odbornej diskusie prečo áno, prečo nie. Z oboch strán tam padlo dosť tvrdení (tvrdenie nie je dôkaz). To, kto má pravdu nie je v tomto prípade vôbec podstatné. Podstatné je to, že to tu nechceme!
Skládka odpadov na území mesta a špeciálne na území Dovalova má dlhšiu históriu. Pred rokom 2000 sa úspešne čelilo návrhom, že skládka odpadu ma byť v katastri Dovalova v dolinke za kaplnkou (tuším, že sa to volá nad Váhy a Demčice). Potom problém skládky sa vyriešil jej umiestnením na Žadovici. Pamätám si to dobre. Vyriešil to tlak poslancov v mestskom zastupiteľstve a samozrejme nevôľa občanov. Okrem toho v tie časy snažilo sa zo strany vrchnosti mesta vybudovať aj krematórium v Liptovskom Petre. Bolo to podstatne jednoduchšie . Vyriešili sme to vo vlastnej kuchyni.
Súčasná situácia zo „spaľovňou“ je záležitosť mimo našej priamej moci. Preto varujem odporcov projektu, aby bojovali medzi sebou vzájomným obviňovaním, čo ,kto kedy mal urobiť, čo, kto kedy povedal. To je voda na mlyn navrhovateľom zámeru „spaľovne“. „Nech míňajú energiu na vzájomné potýčky.“
Žiaľ jediné čomu dnes rozumieme sú peniaze a moc.
Projekty takéhoto rozsahu podľa mojej mienky vysoko presahujú možnosti podnikateľského subjektu S.R.O. so základným imaním desiatok tisícov €. Je na mieste otázka, kto a čo je za tým. Keďže ide o investíciu v rozsahu stoviek mil. €, tak konečné rozhodnutie padne hodne vysoko.
Jediný tlak, ktorým môžeme na rozhodnutie vplývať, je čo najviac podpisov na petícii. Tu nestačí iba váha obyvateľov susediacich katastrov Podturne. Vietor neveje, alebo nefičí len po konce ich katastrov. Veď aj u nás padá občas saharský piesok ním donesený. Belá aj tvrdú tatranskú žulu nám prináša vo forme piesku.
Očakávame, že na získanie ďalších tisícok podpisov v obciach bývalého okresu Liptovský Hrádok iniciatívne prispeje aj naše mesto, ktoré, či sa to niekomu páči alebo nie, je lídrom tohto územia.
Príklad máme z okolia Košíc. Okolo desiatky tisíc podpisov zastavilo ťažbu uránu.
Na prípadnú stratu volebných hlasov je každá strana citlivá, ide im delegovanie moci, v tom je naša sila!
Ľutujeme, že momentálna indispozícia nám neumožňuje účasť na stretnutí v K.D. v Hrádku. Tak prispievame troškou do mlyna.
Klementína a Matej Štepitovci

Pridajte svoj názor do diskusie >

Občianske fórum

29.02.2020 07:00
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00...
28.10.2019 12:00
V Dome kultúry v mestskej časti Dovalovo už bol najvyšší čas vymeniť pôvodné drevené okná za nové a...
21.02.2019 12:00
Na svojom pravidelnom zasadnutí sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku tentoraz...
08.02.2019 12:00
V mesiaci máj prichádzaju do Dovalova rok čo rok opäť odvážlivci odhodlaní skrotiť rieku Belá,...
20.12.2018 12:00
Tatranská riečka Belá svojou dravosťou, bohatstvom rýb či možnosťami raftovania je považovaná za...
25.10.2018 18:00
Komisie mestského zastupiteľstva v období zasadajú v období dvoch týždňov pred konaním samotného...
02.09.2018 12:00
S blížiacimi sa Komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. novembra, dostali poslanci mestského...
20.07.2018 12:00
Rok čo rok čelíme v našej obci zvýšenému riziku povodní v blízkosti toku Dovalovca, ale aj časti...
21.09.2017 12:00
Cesta medzi Liptovským Hrádkom a jeho mestskou časťou Dovalovo bola už viac rokov v zlom stave. V...
11.07.2017 12:00
Naša mestská časť sa kvôli stavu niektorých budov neslávne zviditeľňuje po celej krajine. Dôkazom...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk