Na prelome rokov

03.01.2016 18:00

ČasUž v škole nás učili merať a počítať veličiny a vyjadrovať ich číslami. Číslo samo osebe ešte nič neznamená. Vedľa čísla musíme udať jednotku veličiny, ktorú meriame. Napr. 5 kg, 2,7 m, 220 V atď. A tak je to aj s veličinou zvanou „čas“. Čas patrí medzi hlavné fyzikálne veličiny a jeho základnou jednotkou je sekunda (sec). Je to veľmi malá jednotka a v bežnom živote hodnotu času najbežnejšie vyjadrujeme v minútach, hodinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch.

Bez možnosti merať čas by sme stratili možnosť orientovať sa v ňom. Neznáme by pre nás boli pojmy včera, zajtra, ráno, večer, o týždeň, o mesiac, o rok. No aj tak oproti ostatným fyzikálnym veličinám má jednu zvláštnosť. Vieme sa v ňom pohybovať iba v jednom smere a to dopredu. V našom vnímaní čas plynie, nevieme sa v ňom vrátiť, nevieme ho zastaviť, nevieme ho vymazať. Ľudove povedané: „To čo sa už stalo, už sa neodstane!“ Pripomína nám, že máme k dispozícii len určitý obmedzený čas a treba s ním hospodáriť tak, aby sme ho múdro využili a nepremárnili.

A práve končiaci sa starý a začínajúci nový rok sú príležitosťou k bilancovaniu toho starého a predsavzatiam v novom roku. Pre každého, pre starých i mladých!  Súčasný stav spoločnosti, v ktorej žijeme, znásobuje možnosti na konanie dobra i zla.   

Žiaľ, žijeme v prostredí, v ktorom nám  komunikačné médiá sprostredkujú nebývalé množstvo informácií, ktoré nás nepotešujú, nepovznášajú, ale depcú. Väčšina z nich hovorí (aj v záujme upútania) o ľudskej zlobe. O vojnovom utrpení, hlade, biede, vraždách, vlámaniach, krádežiach, podvodoch, alkoholizme, drogových závislostiach, ekologických katastrofách, priemyselných haváriách. Je smutné, že  aj vo svojom bezprostrednom okolí sa s takýmito javmi stretávame a mnohí máme s tým aj osobné skúsenosti.

Zdá sa, že zlepšenie neprináša ani prísnejšia legislatíva, napomínania, obmedzenia,  súdy, tresty.  Je namieste otázka, čo s tým, ako to napraviť? 

Sú to zložité otázky, na ktoré nikdy nebola a nie je jednoduchá odpoveď. A tu mi prichádza na um odkaz J. A. Komenského z jeho „Všenápravy“, že každý musí začať s nápravou sám od seba a svojho okolia. V takejto aktívnej účasti ľudí rozumie Komenský miesto človeka vo stvoriteľskom diele Božom.

Tak pokúsme sa o to!

Klementína Štepitová

Vyberáme z emailov

 PF 2015 Vlado Škuta 

 Prejsť do Galérie >

Zo života mestskej časti

01.06.2020 12:00
Rok 2020 je nielen rokom magickým s dvoma 20-tkami, ale aj rokom, kedy si divadelná verej- nosť...
23.03.2020 18:00
Dňa 23. marca 2020 odišiel Ladislav Petro (*1936 – †2020), budapeštiansky Slovák, ktorý...
21.03.2020 12:00
Autor: Klementína Štepitová Je tu jar. Vo vzduchu cítime vôňu prebúdzajúcej sa prírody. Kvety...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk