Farár Ferdinand Marton ukončil po 24 rokoch pôsobenie v Dovalove

08.07.2015 12:00

nedeľu 5. júla 2015 o 11:00 v kostole sv. Martina v Dovalove, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ukončil svoje 24-ročné pôsobenie v rímsko-katolíckej farnosti

Mgr. Ferdinand Marton

75-ročný kňaz bol ordinovaný 4. júna 1967. Z historickej knihy o Dovalove sa dozvedáme, že od roku 1397 bol v poradí 27. dovalovským rímsko-katolíckym kňazom. Skromný,  dobrosrdečný, prajný, vynikal  vynikajúcou pamäťou na mená, dátumy a výročia, a tak oznamy nikdy nepotreboval čítať z papiera. Po sv. omši v Dovalove ho čakala omša v Liptovskej Kokave alebo v Pribyline, vzdialenej niekoľko kilometrov. Vyzrieval spolu s nami, deti za ten čas dospeli, mnohých vyprevadil na večnosť.

Ďakujeme mu za jeho službu a prajeme si, aby si z dovalovskej pastorácie odniesol len pekné spomienky. Želáme mu veľa požehnania na jeho novom, pokojnejšom pôsobisku.V nasledujúcom týždni nastúpil do farnosti Mgr. Andrej Dulák, ktorý dovtedy pôsobil v najväčšej obci na Orave – Zákamennom.

OrdináciaOrdináciu farára Duláka (vľavo) do farnosti 14. júla 2015 viedol dekan liptovsko-mikulášskeho dekanátu  Mgr. Ing. Stanislav Culka (uprostred). Foto: Milan Jurčo

Andrej Dulák

 

Mgr. Andrej Dulák

Narodil sa 6.12.1969 v Mníšku nad Popradom. Ordinovaný bol  21. júna 1997 v Spišskej Kapitule. Po vysviacke pôsobil ako kaplán vo farnosti Liptovský Mikuláš. Od roku 1998 do 30.6.2003 bol správca farnosti Liptovský Trnovec. Od 1. júla 2003 bol správcom farnosti Zákamenné.

V Dovalove slúžil svoju prvú sv. omšu 12. júla 2015. Už jeho prvé slová k veriacim a pôsobivá slávnostná ordinácia 14. júla 2015 napovedajú, že do Dovalova prišiel múdry, pokorný, pracovitý, nábožný muž. Pod jeho duchovné správcovstvo patrí i Liptovská Kokava a Pribylina s Podbanským. Budova fary sídlo farského úradu a obydlia kňaza, patrí svojím vekom k starobylým domom. Mnohé zo zariadenia si zaslúži rekonštrukciu a obnovu múrov. Veď opatruje i vzácne archívne materiály. Potrebuje sa otvoriť každodennému plodnému kresťanskému životu. Farár Andrej obdivuhodne už v prvých dňoch preukázal svoju zručnosť. Ďakujeme mu i za túto službu a príklad.

Podrobení Bohu, svojim rozumom viere, sa nádejame, že dostaneme pod jeho duchovným vedením toľko svetla poznania, koľko nám bude osožné a potrebné.

Spracovali: Milan Jurčo ml. a Zdenka Jurčová

Zdroj: Schematizmus Spišskej diecézy, farnosť Zákamenné, archív Dovalovo.sk

Zo života Katolíckej cirkvi

15.06.2019 12:00
Od soboty 15.6.2019 Pán Boh požehnal Spišskú diecézu ôsmimi novými kňazmi. Spišský diecézny biskup...
06.03.2019 12:00
Veľká noc, Veľkonočné sviatky alebo Pascha (novogr. πάσχα – pascha, z hebr. פסח – pesach) je...
21.02.2019 12:00
V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej...
31.12.2018 23:45
Ježiš povedal ľudu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto...
16.11.2018 08:00
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa od 16. do 18. novembra 2018 uskutoční V. ročník...
03.10.2018 18:00
    Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba biskupa spoznať duchovný, mravný,...
18.01.2018 12:00
Hľadanie jednoty po celý rok Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na...
08.01.2018 14:30
VAŽEC. V sobotu 6. januára 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Otcovej Stodole vo Važci....
25.11.2017 08:00
Kostol Patronát Dátum odpustovej slávnosti Liptovská Kokava sv....
11.11.2017 12:00
11. november 2016 – 11. november 2017 Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. spišský diecézny...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk