Obyvatelia

Roľníci
Dovalovci boli odjakživa úzko spätí s krásnou podtatranskou prírodou. Pôvodným zamestnaním dovalovských občanov bol chov dobytka, poľnohospodárstvo a zvážanie dreva – furmárčenie. Neskôr pribudli drobné remeslá – z nich hlavné bolo murárčenie. Každoročne bieda hnala mnohých dovalovských chlapcov do miest po celom Uhorsku, kde sa z nich stali vychýrení murári. Boli prví vo svojom kraji, ktorí namiesto drevených domov začali stavať murované. Ďalšie remeslá a práce boli výroba šindľov, spracovanie syra, pradenie, tkanie ľanu a súkna, z ktorých si šili oblečenie. Dozvedieť sa viac o zvykoch >

Obec má aj niekoľkých významných rodákov, ktorí vynikli, či vynikajú na spoločenskom poli. V súčasnosti je spoločenské dianie závislé prevažne na dianí v Liptovskom Hrádku, čoho dôvodom je aj všeobecná spoločenská pasivita obyvateľstva resp. jeho inteligencie.

Foto: Ľudová kultúra

Kronika

KronikaV septembri roku 2014 uplynulo 10 rokov od digitalizácie Kroniky obce Dovalovo, ktorú spracoval bývalý občan pán Eduard Kompiš. Všetky kapitoly prepísal do elektronickej formy občan Dovalova pán Ing. Juraj Števček v roku 2004 s cieľom rozšíriť túto e-kroniku medzi spoluobčanov tejto bývalej obce Dovalovo, dnes mestskej časti Liptovského Hrádku. Kronika je dostupná na vyžiadanie u pána Števčeka.

V roku 2016 bola e-kronika zdrojom informácií pre pravidelné príspevky v Hrádockom spravodajstve pri príležitosti 620. výročia od prvej písomnej zmienky o obci. Jednotlivé príspevky na rôzne témy zo života obce v časoch minulých spracovávala pani Zdenka Jurčová.

Liptovskí murári v Budapešti

Autor: Ľubo Fronko

Oslavy 615. výročia od prvej písomnej zmienky

Autor: Ľubor Patsch, TV Liptovský Hrádok

História

Už roku 1396 sa spomína Malý Doval, pôvodne patriaci templárom, ktorý sa v roku 1412 stal kráľovským majetkom, patril hrádockému panstvu. V listinách z roku 1469 sa spomína, že hrad bol priesmykom spojený s Oravou a Spišom a obec Dovalovo bola oprávnená vyberať mýto od cestujúcich pre pánov hradu. Občania Dovalova boli často zamestnaní ako služobníci v hrádockom panstve, ba dokonca boli aj podrobovaní, keď im napr. páni privlastnili obecný mlyn. V minulosti bola k Dovalovu pričlenená aj dnes už samostatná obec Liptovská Kokava – vtedy Nové Dovalovo.

Dominanty obce

Dominantou obce sú predovšetkým dve sakrálne stavby – rímsko-katolícky kost ol z druhej polovice 13. storočia, zasvätený sv. Martinovi Tourskému a klasicistický kos tol Evanjelickej cirkvi a.v. Takmer všetky dovalovské pamiatky spoznáte, ak sa vydáte po Trase pamätihodností, kde sa na malom kúsku zeme pod Kriváňom snúbi a prepletá história so súčasnosťou. 

Viac o histórii Dovalova pojednáva kniha Z minulosti Dovalova 1396 ― 1945

Sedliacke momenty

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk