Dovalovo

…mestská časť Liptovského Hrádku, hornoliptovská obec s osobitým koloritom architektúry a životných postojov jej obyvateľov.

Prvá písomná zmienka a administratívna príslušnosť

Prvá písomná zmienka je zaznamenaná na listinách z roku 1396. Predtým samostatná obec bola k Liptovskému Hrádku administratívne pričlenená v roku 1972 aj napriek tomu, že dovalovský kataster je až trikrát rozľahlejší. Obec v mestskom zastupiteľstve zastupujú dvaja poslanci, v súčasnosti pani Libuša Števčeková a pán Ján Porubän. Spoznať históriu >

Dovalovo

Geografické podmienky

Obec sa rozlieha v Liptovskej kotline v nadmorskej výške 680 m. n. m. Cez obec pretekajú rieka Belá a potok Dovalovec, ktoré sú premostené rovnomennými diaľničnými mostami.Rieka Belá a jej okolie boli donedávna lákadlom najmä v letných mesiacoch. Po vybudovaní malej, súkromnej vodnej elektrárne sa koryto rieky značne a necitlivo upravilo, čo viedlo k znemožneniu príjemnej rekreácie obyvateľov aj z okolitých obcí. Napriek tomu, každoročne v jarných mesiacoch môžete z brehu zakývať mnohým rafterom na Belej, ktorý neodolali búrlivým vlnám tejto najdravšej slovenskej rieky.

Obyvateľstvo, farnosti, spoločenstvá a služby

Budova maďarského parlamentu v BudapeštiDovalovo je rodiskom resp. pôsobiskom významých osobností spoločenského, duchovného či športového života. Medzi najvýznamnejších rodákov patrí J. N. Bobula, vďaka ktorému nadviazala spoluprácu s Dovalovom Celoštátna samospráva Slovákov v Maďarsku, Slovenská samospráva Budapešti VI. obvodu. Viac v sekcii Osobnosti >

K 31. máju 2016 v obci žilo 998 obyvateľov. Tento počet z roka na rok klesá (1004 v roku 2013). Dôvodom je najmä odchod za prácou a službami. Viac o demografickom vývoji >

Obyvatelia, ale aj návštevníci sa každú nedeľu stretávajú na sv. omšiach v rímsko-katolíckom kos tole sv. Martina z Tours alebo na Službách Božích v kostole Evanjelickej cirkvi a.  v. Spravidla sa v tento sviatočný deň veriaci stretávajú v každom chráme jedenkrát v čase medzi 9:00 až 11:00. Evanjelická cirkev v Dovalove zároveň vydáva aj občasník Dovalovské mosty.
Do rímsko-katolíckej farnosti Dovalovo patria okrem samotnej obce ešte Liptovská Kokava, Pribylina, Pribylina – skanzen, Račkova dolina a Podbanské.

V obci ďalej obyvatelia využívajú služby materskej školy, obchodu s potravinami, 2 krčiem a poľnohospodárskeho družstva. Návštevníci majú možnosť ubytovať sa v súkromí či v penzióne. 2 kilometre juhovýchodne od obce sa nachádza strelnica.

Spoločenstvá
 
Prezentácia obce

V roku 2010 bola predstavená prvá webová stránka obce, ktorú prevádzkuje občan Mgr. Milan Jurčo. Stránka má za cieľ poskytovať v príťažlivej forme informácie pre návštevníkov aj občanov obce. Okrem vytvorenia obsahu stránky Dovalovo.sk autor upravil prezentáciu obce na stránkach Wikpédie a prispel k prezentácii obce na ďalších portáloch. V roku 2014 bola stránka Dovalovo.sk oficiálne uznaná mestom Liptovský Hrádok ako webová stránka m. č. Dovalovo.

Titulná strana kalendáraPo vydaní prvého stolového kalendára mesta Liptovský Hrádok a m. č. Dovalovo pre rok 2015 vyšiel na sklonku roka 2015 prvý kalendár venovaný Dovalovu. Viac o nástennom kalendári obsahujúcom fotografie Mgr. Ivana Malárika a citáty vybrané Zdenkou Jurčovou sa dočítate v sekcii Publikácie >

Deň matiek v Dovalove, 17.5.2013

Autor: Ľubor Patsch, TV Liptovský Hrádok

Ako nás nájdete

Auto
  • odbočením z diaľnice D1 (Žilina Vysoké Tatry) na Liptovský Hrádok, prechodom cez Liptovský Peter, odbočením doľava (smer Liptovský Kokava) a jazdou  cca 3 km
Autobus
  • pravidelné spoje z Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša či Liptovskej Kokavy
Vlak
  • zo stanice osobných vlakov v Liptovskom Hrádku
  • zo stanice zrýchlených vlakov v Liptovskom Mikuláši

Anketa

Aké služby by ste v obci uvítali?

Ubytovanie (40)

Celkový počet hlasov: 235

Zaniknuté služby

Od zániku základných služieb postupne od roku 2004 rokov sú obyvatelia nútení dochádzať za nimi do Liptovského Hrádku.

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko